Obavještenje za stanovništvo grada Bosanska Krupa

U skladu sa Obavještenjem o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 23.09. – 25. 09. 2023. godine od Agencije za vodno područije rijeke Save, Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu, grada Bosanska Krupa daje:

OBAVJEŠTENJE 

Obavještava se stanovništvo područja grada Bosanska Krupa, da se usljed novih značajnih padavina u narednom periodu predviđa se porast vodostaja kao i mogućih bujičnih poplava u slivovima rijeka Une i Sane, samim tim rijeke Krušnice i potoka.

Opširnije

JAKO NEVRIJEME POGODILO BOSANSKU KRUPU: ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE ANGAŽIRAO SVE RASPOLOŽIVE MATERIJALNE I LJUDSKE RESURSE

Danas je u popodnevnim satima jako nevrijeme popraćeno obilnom kišom, ledom i jakim udarima vjetra pogodilo Bosansku Krupu. Nezapamćeno olujno nevrijeme koje je pogodilo Bosansku Krupu trajalo je oko 25 minuta, a prema trenutnim informacijama nanesena je šteta na nekoliko objekata, oboreno je nekoliko stabla na području grada, a ogromna količina vode preopteretila je oborinsku kanalizacionu mrežu uzrokujući plavljene određenih dijelova ulica u gradu.

Opširnije