Obavještenje za stanovništvo grada Bosanska Krupa

U skladu sa Obavještenjem o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 23.09. – 25. 09. 2023. godine od Agencije za vodno područije rijeke Save, Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu, grada Bosanska Krupa daje:

OBAVJEŠTENJE 

Obavještava se stanovništvo područja grada Bosanska Krupa, da se usljed novih značajnih padavina u narednom periodu predviđa se porast vodostaja kao i mogućih bujičnih poplava u slivovima rijeka Une i Sane, samim tim rijeke Krušnice i potoka.

Opširnije

U SUBOTU, 16.09., OBILAZAK SPOMEN OBILJEŽJA I ŠEHIDSKIH MEZARJA POVODOM DANA GRADA BOSANSKA KRUPA

U nedjelju, 17. septembra, navršava se 28 godina kako su borci i starješine 511. slavne, 505. viteške i 503. slavne u sadejstvu sa drugim jedinicama 5. korpusa oslobodile Bosansku Krupu. Taj dan se slavi kao Dan oslobođenja i kao Dan grada Bosanska Krupa. Kao i svake godine do sada, Dan grada se u okviru manifestacije „Septembarski dani slobode“ obilježavao brojnim kulturno-zabavnim, sportskim i memorijalnim manifestacijama.

Opširnije

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke – radova: – Izgradnja sportske dvorane u gradu Bosanska Krupa – II faza, LOT 3 Instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije na objektu sportske dvorane, LOT 4 Pristupna cesta za sportsku dvoranu – I faza (formiranje pristupne ceste)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sportska dvorana – Lot 3 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sportska dvorana – Lot 4