Javni poziv za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik USK, broj 8/11), člana 14. St. 4 Zakona o mladima FBiH (“Službene novine FBiH, broj 36/10) i člana 114. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa“ broj: 13/22), i člana 5. stav 1. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Granta za mlade broj: 08-11-194/23 od 11.01.2023. godine, na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, Gradonačelnik raspisuje:

Opširnije

Obavijest za poljoprivredne proizvođače – Javni poziv za prijavu zainteresiranosti za podizanje nasada maline

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja Grada Bosanska Krupa da su Ured za koordinaciju projekata u poljoprivredi (PCU) pri Federalnom Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i poslovni LIDER SPZ „AGRODAR“ Bihać objavili Javni poziv za prijavu zainteresiranosti za podizanje nasada maline.

Opširnije

Ponovni Javni poziv za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu

Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko sanskog kantona (“Službeni glasnik USK”, broj:8/11), člana 114. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa“ broj: 13/22) i člana 20. st. 4. Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava planiranih Budžetom Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu za su/finansiranje projekata NVO broj: 08 – 11 – 193/23 od 11.01.2023. i 08-11-1845/23 od 07.03.2023.godine, raspisuje:

P O N O V N I   J A V N I   P O Z I V
za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu

Opširnije

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora Javne ustanove „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:12/03, 34/03 i 65/13), člana 3. Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Bosanska Krupa („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa,“ broj:12/09) i člana 66. Pravila Javne ustanove „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa („Službeni glasnik“, broj: 3-dopuna/14, 5/17, 5/18, 3/19, 5/19, 9/21 i 4/22 i 6/22), Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnog odbora Javne ustanove „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ Bosanska Krupa

Opširnije

Javni poziv za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu

Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko sanskog kantona (“Službeni glasnik USK”, broj:8/11), člana 114. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa“ broj: 13/22) i člana 2. Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava planiranih Budžetom Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu za su/finansiranje projekata NVO broj: 08-11-193/23 od 11.01.2023.godine, raspisuje:

JAVNI POZIV
za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu

Opširnije

Javni poziv za finansiranje najboljih omladinskih start-up biznisa

Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko sanskog kantona (“Službeni glasnik USK, broj 8/11), člana 105. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu (“Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa”, broj: 13/22), člana 6. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku finansiranja omladinskih start-up biznisa broj: 08-11-192/23 od 11.01.2023. godine i Sporazuma o saradnji između Grada Bosanska Krupa i Instituta za razvoj mladih KULT na programu Omladinski start-up biznisi finansirani od strane lokalnih zajednica, zaključenog 30.09.2014. godine u Sarajevu, raspisuje:

JAVNI POZIV
za finansiranje najboljih omladinskih start-up biznisa

Opširnije