Javni konkurs za dodjelu općinskih stipendija redovnim studentima u akademskoj 2021/22. godini

Na osnovu člana 5. stav 2. Pravilnika o dodjeli stipendija – prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 1/12 i 2/12), Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa raspisuje:

J A V N I   K O N K U R S
za dodjelu općinskih stipendija redovnim studentima
u akademskoj 2021/22. godini

Općina Bosanska Krupa, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za studente koji imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa u neprekidnom trajanju najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije, koji su državljani Bosne i Hercegovine, koji prvi put upisuju godinu u akademskoj 2021/22. godini na jednom od državnih fakulteta bosanskohercegovačkih univerziteta u svojstvu redovnog studenta, uz uslov da nemaju drugu stipendiju.

Opširnije

JAVNI KONKURS za prijem državnog službenika na određeno vrijeme u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20) i Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 23/17), Jedinstveni općinski organa uprave, općine Bosanska Krupa, sa sjedištem u Bosanskoj Krupi, Terzića b.b, na zahtjev Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, o b j a v lj u j e

 

JAVNI  KONKURS

za prijem državnog službenika na određeno vrijeme

u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

Opširnije

Javni konkurs za dodjelu općinskih stipendija redovnim studentima u akademskoj 2020/21. godini

Na osnovu člana 5. stav 2. Pravilnika o dodjeli stipendija – prečišćeni tekst („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 1/12 i 2/12), Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa raspisuje:

J A V N I   K O N K U R S
za dodjelu općinskih stipendija redovnim studentima
u akademskoj 2020/21. godini

Općina Bosanska Krupa, Općinski načelnik raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za studente koji imaju prebivalište na području općine Bosanska Krupa u neprekidnom trajanju najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije, koji su državljani Bosne i Hercegovine, koji prvi put upisuju godinu u akademskoj 2020/21. godini na jednom od državnih fakulteta bosansko-hercegovačkih univerziteta u svojstvu redovnog studenta, uz uslov da nemaju drugu stipendiju.

Opširnije

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“ broj: 1/18, 6/18, 10/18, 6/19, 9/19, 2/20 i 7/20) Općinski načelnik općine Bosanska Krupa,  obajvljuje:

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika na neodređeno vrijeme
u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

I. NAZIV RADNOG MJESTA I BROJ IZVRŠILACA:

01. Služba za finansije
Viši referent za obračun plaća i naknada………………………. – 1 (jedan) izvršilac

02. Služba za civilnu, protupožarnu zaštitu i zajedničke poslove
Pomoćni radnik……………………………………………………….. – 1 (jedan) izvršilac

Opširnije