Nastavak podrške mladima: Tri nova omladinska start-up biznisa na području grada Bosanska Krupa

Danas su u Kabinetu gradonačelnika Armina Halitovića potpisani Ugovori za finansiranje najboljih omladinskih start-up biznisa.  U svrhu podrške realizaciji poslovnih ideja mladih iz Budžeta Grada Bosanska Krupa izdvojit će se 15.000,00 KM, a današnjim potpisivanjem ugovora Bosanska Krupa je dobila tri nova biznisa koji će u narednom periodu građanima nuditi svoje usluge.
„Već nekoliko godina Grad Bosanska Krupa aktivno radi na sufinanciranju omladinskih start-up biznisa, dakle biznisa mladih i njihovih ideja. I ove godine smo evo okončali jednu fazu. Mi smo u Budžetu predvidjeli 25.000,00 KM za start-up biznise za mlade ljude sa područja grada Bosanska Krupa. Danas smo potpisali tri ugovora po 5.000,00 KM i kako oni kažu da će im ova sredstva značiti zaista mnogo. Paralelno smo raspisali još jedan javni poziv gdje ćemo sufinancirati dva start-up biznisa za mlade ljude, i naravno još jedan projekat sa USAID-om kroz podršku marginaliziranim grupama. Dakle, pokušavamo što više, koliko možemo, da mlade ljude stavimo u fokus, da podržimo njihove ideje, odnosno da uradimo sve ono što mi možemo da bi mlade ljude zadržali u Bosni i Hercegovini i u Bosanskoj Krupi“ istakao je gradonačelnik Armin Halitović.
Nakon provedenog Javnog poziva za finansiranje najboljih omladinskih start-up biznisa pristiglo je ukupno pet prijava, od kojih su tri ispunile sve uvjete iz Javnog poziva i dobile podršku u iznosu od po 5.000,00 KM. Tako su podršku Grada dobile poslovna ideja Amara Alibabića – obrtnička radnja „Elektra“, poslovna ideja Tarika Baltića automehaničarska radnja „Beti“ i biznis ideja Hanke Hukanović koja otvara „Beauty and relax studio Zara“.
Podrškom omladinskih start-up biznisa želi se probuditi poduzetnički duh među mladima, motivisati mladi kreativni pojedinci sa inovativnim i provodivim poslovnim idejama da realiziraju svoje ideje na području grada Bosanska Krupa, te omogući mladima pokretanje vlastitog biznisa. Cilj programa kojeg Grad Bosanska Krupa provodi već godinama je poboljšanje i jačanje mehanizma podrške omladinskom preduzetništvu u lokalnoj zajednici, otvaranje novih radnih mjesta dodjeljivanjem finansijskih sredstava i pružanjem podrške mladim preduzetnicima.