OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

OBAVJEŠTAVAJU SE POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI KOJI SU REGISTRIRALI POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO DA SU U OBAVEZI PRIJAVITI PROMJENE I AŽURIRATI POSTOJEĆE STANJE  NA GAZDINSTVU DO 31.03.2022. GODINE, A NA OSNOVU ČLANA 14. ODLUKE O HARMONIZIRANIM REGISTRIMA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I REGISTRIMA KLIJENATA    („SLUŽBENE NOVINE  FBIH“, BROJ: 42/08).

PROMJENE U REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I REGISTRU KLIJENATA ODNOSE  SE NA SLIJEDEĆE:

-POLJOPRIVREDNE KULTURE  NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, A KOJE SE ODNOSE NA TRENUTNO STANJE TE PLAN SJETVE ILI SADNJE  U TEKUĆOJ GODINI,

-TRENUTNOM STANJU I PROMJENI VRSTE I BROJNOG STANJA STOKE,

-PROMJENI ZEMLJIŠNOG POSJEDA I OSNOVA KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, (KATASTARSKA VELIČINA; KATASTARSKA KULTURA; VLASNIŠTVO ILI ZAKUP).

-PROMJENU NOSIOCA PORODIČNOG POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA I NOSIOCA OBRTA (OVLAŠTENO LICE),

– PROMJENU ČLANOVA POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA TE PROMJENU BROJA TELEFONA I PROMJENU RAČUNA  BANKE.

ZAHTJEV ZA AŽURIRANJE I PROMJENU PODATAKA U REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I REGISTRU KLIJENATA  PODNOSI SE SLUŽBI ZA OBRT, POLJOPRIVREDU I PODUZETNIŠTVO   OPĆINE BOSANSKA KRUPA.

POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI KOJI NISU UPISANI U RPG I RK, A IMAJU USLOVE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANE PODRŠKE PO OSNOVU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE KOJOM SE BAVE I UKOLIKO PLANIRAJU PODNOSITI ZAHTJEV ZA NOVČANU PODRŠKU U 2022. GODINI OBAVEZNI SU UPISATI SE U RPG  I RK DO 31.03.2022. GODINE.