Obavijest

Obavještavaju se nevladine organizacije da je rok za registraciju u bazu podataka nevladinih organizacija općine Bosanska Krupa produžan do daljnjeg.
Registraciju nevladine organizacije mogu izvršiti svakim radnim danom od 7,30 – 16,00 sati na način da Službi za opću upravu i društvene djelatnosti dostave popunjen, potpisan i ovjeren prijavni obrazac sa prilozima (fotokopije Rješenja o registraciji i Statuta) putem prijemnog šaltera ili poštom na adresu: Jedinstveni općinski organ uprave Općine Bosanska Krupa; Ul. Terzića bb, Bosanska Krupa.
Baza podataka nevladinih organizacija osnov je za potpisivanje Sporazuma o saradnji između Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bosanska Krupa i nevladinih organizacija u cilju sufinansiranja zajedničkih projekata.
Prijavni obrazac može se preuzeti na službenoj web stranici www.opcinabosanskakrupa.ba i na info pultu općine.