OBAVIJEST O JAVNIM POZIVIMA U OKVIRU PROJEKTA EU4AGRI

U okviru Projekta „Podrška Evropske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u BiH – EU4AGRI“, otvoreni su:
1.Javni poziv za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
Pogledajte na ovom linku

2.Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima
Pogledajte na ovom linku

3.Javni poziv za unapređenje industrijske resursne efikasnosti i cirkularnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru
Pogledajte na ovom linku

4. Novi ciklus za prijave na Javni poziv za uvođenje standarda i certifikaciju u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji

Pogledajte na ovom linku

Informacije o dostupnim sredstvima, prihvatljivim podnosiocima prijava, uslovima, rokovima i druge informacije dostupne su na linkovima ispod svakog javnog poziva.