OBAVIJEST O JAVNOM POZIVU ZA MJERU PODRŠKE INVESTICIJAMA U SVRHU UNAPREĐENJA ZAŠTITE I SIGURNOSTI NA RADU KOD POSLOVNIH SUBJEKATA U SEKTORU POLJOPRIVREDE

U okviru projekta EU4BusinessRecovery, koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, dana 21.11.2022. godine objavljen je Javni poziv za učešće u programu tehničke podrške i dodjele bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške investicijama u svrhu unapređenja zaštite i sigurnosti na radu (uključujući mjere zaštite od COVID-19) u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini.
Kroz ovaj javni poziv, vrijedan 600 hiljada KM, Evropska unija omogućit će učešće poslovnih subjekata u programu edukacije, tehničke i finansijske podrške vezano za zaštitu i sigurnost na radu. Nakon učešća u edukaciji i tehničkoj podršci projekta, preduzeća će biti kvalificirana za finansijsku podršku investicijama od 10 000 do 30 000 KM, koja će biti usmjerena na implementaciju preporučenih mjera za unapređenje zaštite i sigurnosti na radu (uključujući COVID-19 mjere).
Na javni poziv mogu se prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja preduzeća koja su registrovana najkasnije godinu dana prije objave ovog Javnog poziva i bave se primarnom poljoprivrednom proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih proizvoda i sirovina. Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 15% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije.
Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostupan je direktno putem web stranice eu4business.ba.Svi zainteresovani za učešće u javnom pozivu prijave sa potrebnom dokumentacijom trebaju dostaviti putem online platforme javnipoziv.undp.ba od 28.11.2022. do 23.12.2022.
Način prijave detaljno je opisan u dokumentu Smjernice za podnosioce prijava u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave.

Javni poziv možete pogledati na ovom linku.