Odluku o poništenju postupka javne nabavke-Izvođenje radova na izgradnji sanitarnog kompleksa na “Zelenim otocima“ u okviru Projekta Green Islands Tour

Odluka o poništenju postupka izgradnja sanitarnog kompleksa-Zeleni otoci