Druga osnovna škola

IIos

JU „Druga osnovna škola“ Bosanska Krupa nastavlja tradiciju osnovne škole „Đuro Pucar Stari“, sagrađene 1979. godine u okviru akcije hiljadu škola i četiri stotine fiskulturnih sala u Bosni i Hercegovini. Počinje s radom školske 1979/1980. godine rasterećenjem učenika i nastavnika postojećih dviju škola „Petar Kočić“ i „Lepa Radić“. Škola je brojala 1100 učenika svrstanih u 40 odjeljenja od čega 18 viših.

Polovinom 1996. godine Općina Bosanska Krupa je pronašla donatore za sanaciju zgrada dviju osnovnih škola. Jedna od tih dviju saniranih zgrada pripala je Drugoj osnovnoj školi koja je formirana i registrovana 24. aprila 1997. godine u Višem sudu u Bihaću i 22. 2. 1999. godine u Kantonalnom sudu. Druga osnovna škola pokriva u potpunosti područje MZ „Krupa II“ i manjeg dijela MZ „Krupa I“.

Nastava u obnovljenoj zgradi počinje u školskoj 1997./1998. godini. Školske 1998./1999. godine počela je s nastavom i područna osmorazredna škola u Velikom Badiću u novosagrađenom školskom objektu. Školske 2002./2003. godine počela je s radom i druga područna škola u Ostružnici u novoj školskoj zgradi, te nova školska zgrada na Pilani, osnovna škola „Lepa Radić“.

Adresa: Zahum bb, Bosanska Krupa

Kontakt:

tel/fax: +387 (0)37 472 066