Poziv za iskazivanje interesa za korištenje sajamskih štandova Grada Bosanska Krupa za vrijeme novogodišnjih praznika

Pozivaju se pravna i fizička lica s područja grada Bosanska Krupa da iskažu interes za korištenje sajamskih štandova za vrijeme novogodišnjih praznika u svrhu prezentacije/prodaje svojih usluga/proizvoda.

Grad Bosanska Krupa raspolaže sa šest sajamskih štandova koje namjerava pravnim ili fizičkim licima, s ciljem promocije lokalnih poduzetnika i podrške njihovom radu, dodijeliti na korištenje putem ovog poziva.

Sajamski štandovi će biti postavljeni na dvije lokacije i to: tri sajamska štanda u ulici 511.slavne brdske brigade, Bosanska Krupa i tri sajamska štanda u ulici Čaršija bb, Bosanska Otoka.

Pravna i fizička lica interes za korištenje sajamskih štandova mogu iskazati do 5. decembra (ponedjeljak), isključivo putem email-a: pr_obk@gradbosanskakrupa.ba.
Istim putem mogu se dobiti sve dodatne informacije u vezi korištenja sajamskih štandova.

Prilikom iskazivanja interesa potrebno je navesti ime i prezime / naziv pravnog ili fizičkog lica, djelatnost, lokaciju štanda, te kontakt telefon.

Iskazivanje interesa ne predstavlja formalnu prijavu i ne obavezuje Grad Bosanska Krupa na dodjelu sajamskih štandova niti pravna i fizička lica na korištenje štandova.