Obavijest

Obaviještavaju se vlasnici ili korisnici kolektivnih stambenih objekata koji su odložili prazne ili poluprazne palete, najlone i slično da su dužni da u roku od 8 dana iste uklone sa javne površine.

Opširnije

U SUBOTU, 16.09., U 12:30 SATI SVEČANI OTVOR SPOMEN SOBE 511.SLAVNE BRDSKE BRIGADE U PIŠTALINAMA

U nedjelju, 17. septembra, navršava se 28 godina kako su borci i starješine 511. slavne, 505. viteške i 503. slavne u sadejstvu sa drugim jedinicama 5. korpusa oslobodile Bosansku Krupu. Taj dan se slavi kao Dan oslobođenja i kao Dan grada Bosanska Krupa i svake godine se obilježava brojnim kulturno-zabavnim, sportskim i memorijalnim manifestacijama.

Opširnije

U SUBOTU, 16.09., OBILAZAK SPOMEN OBILJEŽJA I ŠEHIDSKIH MEZARJA POVODOM DANA GRADA BOSANSKA KRUPA

U nedjelju, 17. septembra, navršava se 28 godina kako su borci i starješine 511. slavne, 505. viteške i 503. slavne u sadejstvu sa drugim jedinicama 5. korpusa oslobodile Bosansku Krupu. Taj dan se slavi kao Dan oslobođenja i kao Dan grada Bosanska Krupa. Kao i svake godine do sada, Dan grada se u okviru manifestacije „Septembarski dani slobode“ obilježavao brojnim kulturno-zabavnim, sportskim i memorijalnim manifestacijama.

Opširnije

Javni oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto vozač, čistač, kurir u JU “Centar za socijalni rad Bosanska Krupa

JU Centar za socijalni rad Bosanska Krupa na osnovu Odluke direktora br.01/30-2042/23 od 13.09.2023.god, te ne osnovu članova 12.i 14. Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad (br.01/UO-1915-II-2a/17 od 10.11.2017.god., 01/UO-732-VII-3a/18 od 05.04.2018.god.,br.01/UO-1130-V-1a/19 od 20.06.2019.god.), člana 17. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka (br.01/UO-435-VI-1a/18 od 21.02.2018.god., br.01/UO-1879-I-1a/22 od 12.09.2022.god, 01/UO-1634-III-1a/23 od … Opširnije

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke – radova: – Izgradnja sportske dvorane u gradu Bosanska Krupa – II faza, LOT 3 Instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije na objektu sportske dvorane, LOT 4 Pristupna cesta za sportsku dvoranu – I faza (formiranje pristupne ceste)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sportska dvorana – Lot 3 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sportska dvorana – Lot 4

Prvi bosanskokrupski polumaraton završen u znaku Kenijaca i odličnih rezultata

Prvi bosanskokrupski KRUPA KABINE polumaraton, u organizaciji Atletskog kluba Svjetlost, pod pokroviteljstvom Grada Bosanska Krupa i Sportskog saveza Bosanska Krupa održan je u subotu u Bosanskoj Krupi. Sportska manifestacija, koja se po prvi put organizirala u ovom gradu, privukla je veliki broj prijavljenih, kako iz BiH, regije ali i svijeta, a preko 200 trkača istrčalo je prvu peticu i polumaratonsku trku u ovom gradu. Generalni sponzor ove manifestacije je internacionalna grupacija SIAC, firma KRUPA KABINE, sa adresom u Bosanskoj Krupi.

Opširnije

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni gradski organ uprave grada Bosanska Krupa

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17 i 15/20), člana 105. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/09), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa i Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog gradskog organa uprave Grada Bosanska Krupa („Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa“ broj: 12/22, 13/22, 4/23), te Odluke broj: 08-30-7187/23 od 6.9.2023. godine, Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, o b j a v lj u j e:

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika na neodređeno vrijeme
u Jedinstveni gradski organ uprave grada Bosanska Krupa

Opširnije