Informacija – prijava kvara u slučaju nestanka signala RTV USK

Dana 24.08.2021. smo od strane JP RTV USK d.o.o. Bihać dobili informaciju da se ponekad dešava da zbog nestanka električne energije ili kvara na predajniku određeno područje nema signala. Pozivamo građane općine Bosanska Krupa da u slučaju nestanka signala kvar prijave na sljedeće kontakt telefone: 061/180-818 ili 061/613-490.

 

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa