Osnovna škola Otoka

OtokaOS

JU Osnovna škola „Otoka“ obuhvata područje MZ Otoka I, MZ Otoka II, MZ Ljusina i Donja Ivanjska. Škola je s radom počela daleke 1887. godine kao četverorazredna osnovna škola, a 1955. prerasta u osmorazrednu školu. Za vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata škola je radila s manjim prekidima, dok je između dva rata redovno radila. Poslije Drugog svjetskog rata do 1992. godine nije bilo prekida u procesu nastave.

Do njenog prerastanja u potpunu osmogodišnju školu (1955.), djeca koja su završila IV razred osnovne škole, nastavljala su školovanje u Bosanskoj Krupi, Bosanskom Novom i u drugim mjestima. Kada je škola prerasla u osmogodišnju, okupljala je u višim razredima učenike sa drugih područja. Od tada do 1992. godine škola je preuređivana i dograđivana prema potrebama sredine i procesa nastave. Nažalost, u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu škola je podijelila sudbinu Otoke, tako da je stradala školska zgrada, ali ne i škola kao institucija, jer se kontinuitet obrazovanja i odgajanja nije prekidao. Nastava se bez prekida odvijala na izmještenim lokacijama.

Prije rata škola je u svom sastavu imala slijedeće područne škole: Bušević, Donja i Gornja Ivanjska i Ljusina. Sada škola ima tri područne četverorazredne škole u Ljusini, Donjoj Ivanjskoj i Baštri.

Adresa: Otočkih heroja bb, Bosanska Krupa

Kontakt:

tel/fax: +387 (0)37 477 003