obk-privreda-book

Privreda

Podaci o broju registriranih fizičkih i pravnih lica koji obavljaju djelatnost na području grada Bosanska Krupa (Decembar, 2020. godine):

  • Pravna lica(sa izdvojenim poslovnim jednicama) - ukupno 346
  • Fizička lica - ukupno 290

Ključne industrije u Bosanskoj Krupi su metalna, drvna, poljoprivredna i prehrambena. Najzapaženiji rezultati u posljednje vrijeme postignuti su u segmentu površinske zaštite metala, odnosno galvanizacije, proizvodnje kabina za radne mašine, proizvodnje karoserija za motorna vozila, fine obrade metala.

Većina tih djelatnosti obavlja se u poslovnim zonama (Pilana, Industrijska zona).

Inače, općina raspolaže sa tri poslovne zone, osim već pomenutih koje su skoro u potpunosti iskorištene postoji i Vatreni mlin koja se nalazi u fazi pripreme.

U Bosanskoj Krupi egzistira 18 poljoprivrednih kompanija, 20 drvoprerađivačkih i 5 pilana, te 12 metaloprerađivačkih kompanija od kojih 4 ostvaruju preko 75% od ukupnog izvoza u općini.

Na prostoru grada ima 1.500 poljoprivrednih gazdinstava, oko 3.500 pčelinjih društava, preko 3.500 ha sjetvenih površina pod žitaricama, krmnim biljem, voćem i povrćem, te preko 10.000 m² plasteničke proizvodnje. Bitno je naglasiti i činjenicu da je Bosanska Krupa među najvećim proizvođačima mlijeka na Unsko-sanskom kantonu.

Od ukupne površine 48% obuhvata šumsko zemljište pa su značajne zalihe drvne mase (liščara i četinara). Proizvodi od drveta iz Bosanske Krupe se plasiraju na tržišta Austrije, Hrvatske, Italije, Engleske.

Među najznačajnijim bosanskokrupskim privrednim subjetima su:
Krupa-kabine, Bosankar, ZAH, Novi Most, Smrča, Jela-Grmeč, Ba&Ham, Adaco, MS-Alem, Perna-F.

Ukupna radna snaga: 17.723
Dostupna radna snaga: 7.594
Prosječna bruto plata: 1.292,00 BAM (€ 660)

Kada se govori o privredi neizostavno je spomenuti općinske stimulativne mjere i olakšice za ulaganja u proizvodni sektor. Recimo da je naknada za uređenje zemljišta umanjena 40% uz mogućnost plaćanja 6-12 rata, da je renta smanjena 10-90% ovisno od broja zaposlenih uz također mogućnost plaćanja 6-12 rata, te da su privredni subjekti u zonama u prve tri godine poslovanja oslobođeni komunalnih taksa i naknada, a za naredne tri godine plaćaju 50%.