Kontakt

Grad Bosanska Krupa

Adresa: Terzića bb.
Bosanska Krupa 77 240
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)37 961 460
Fax: +387 (0)37 961 475
https://www.gradbosanskakrupa.ba

Kabinet načelnika:
+387 (0)37 961 464
+387 (0)37 961 467
Centrala:
+387 (0)37 961 460


Armin Halitović, gradonačelnik

Telefon: +387 (0)37 961 460
Mobitel: +387 (0)61 798 486
E-mail: ahalitovic@gmail.com


Elmedina Kavazović, sekretar organa uprave

Telefon: +387 (0)37 961 471
E-mail: gradbosanskakrupa@gmail.com


Ernes Halilović, šef Kabineta

Telefon: +387 (0)37 961 471
E-mail: gradbosanskakrupa@gmail.com


Sadika Halitović, šef Službe za finansije, budžet i računovodstvo

Telefon: +387 (0)37 961 468
E-mail: sadikah@gradbosanskakrupa.ba


Suvad Aličević, šef Službe za prostorno uređenje, imovinsko – pravne i geodetske poslove

Telefon: +387 (0)37 961 470
Fax: +387 (0)37 961 474
E-mail: asuvad@gradbosanskakrupa.ba


Službe za zajedničke poslove, civilnu i protupožarnu zaštitu

Telefon: +387 (0)37 961 460
E-mail: gradbosanskakrupa@gmail.com


Ćamka Bešić, šef Službe za opću upravu i društvene djelatnosti

Telefon: +387 (0)37 961 460
E-mail: opca_uprava@gradbosanskakrupa.ba


Aldijana Mahmić, šef Službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoliša i inspekcijske poslove

Telefon: +387 (0)37 961 460
E-mail: aldijanam@gradbosanskakrupa.ba


Služba za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo

Telefon: +387 (0)37 961 460
E-mail: gradbosanskakrupa@gmail.com


Služba za upravljanje razvojem

Telefon: +387 (0)37 961 460
E-mail: esmah@gradbosanskakrupa.ba