Budžet

Prikaz budžeta Grada Bosanske Krupe po godinama:

Budžet 2024.

Registar budžetskih korisnika za 2025. godinu Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju budžeta za 2024. godinu Odluka o izmjenama i dopunama budžeta za 2024. godinu Odluka o izvršavanju budžeta za 2024. godinu Budžet za 2024. god Nacrt budžeta za 2024. god

Budžet 2023.

Registar budžetskih korisnika za 2024. godinu Dob za 2024. - 2026. Rebalans budžeta za 2023. god Budžet za 2023. god Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2023.god Nacrt budžeta za 2023. god Izvještaj za 1. kvartal o izvršenju za 2023. god Izvještaj za 2. kvartal o izvršenju za 2023. god Izvještaj za 3. kvartal o izvršenju za 2023. god Izvještaj za 4. kvartal o izvršenju za 2023. god

Budžet 2022.

Dob za 2023. - 2025. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta za 2022. god Rebalans 2 budžeta za 2022. god Registar budžetskih korisnika za 2023. god Rebalans budžeta za 2022. god Budžet za 2022. god Nacrt budžeta za 2022. god Izvještaj o realizaciji revizorskih preporuka 2020.god Izvještaj za 1. kvartal o izvršenju za 2022. god Izvještaj za 2. kvartal o izvršenju za 2022. god Izvještaj za 3. kvartal o izvršenju za 2022. god Izvještaj za 4. kvartal o izvršenju za 2022. god

Budžet 2021.

Dob za 2022. - 2024. Rebalans 2 budžeta za 2021. god Rebalans budžeta za 2021. god Budžet za 2021. god Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2021.god Odluka o izvršenju budžeta za 2021.god Nacrt budžeta za 2021. god Izvještaj za 1. kvartal o izvršenju za 2021. god Izvještaj za 2. kvartal o izvršenju za 2021. god Izvještaj za 3. kvartal o izvršenju za 2021. god Izvještaj za 4. kvartal o izvršenju za 2021. god

Budžet 2020.

Registar budžetskih korisnika za 2021. god Dob za 2021-2023 Budžet za 2020. god Rebalans budžeta za 2020. god Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2020. god Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju budžeta 2020.god Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju budžeta 2020.god Odluka o izmjenama budžeta za 2020.god Rebalans budžeta za 2020. god Odluka o izvršenju budžeta za 2020.god Odluka o izmjeni i dopuni budžeta za 2020.god Odluka o izmjeni i dopuni Odluke za 2020.god Izvještaj za 1. kvartal o izvršenju za 2020. god Izvještaj za 2. kvartal o izvršenju za 2020. god Nacrt budžeta za 2020. god Izvještaj sa javne rasprave o nacrtu budžeta za 2020.god Nacrt Odluke o izvršenju budžeta za 2020.god

Budžet 2019.

Dob za 2020-2022 Budžet za 2019. god Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2019. god Periodični izvještaj o izvršenju budžeta za 2019. god Godišnji o trošenju budžetskih rezervi za od 01.07.-31.12.2019. god Odluka o izvršenju budžeta za 2019.god Nacrt budžeta za 2019. god Nacrt Odluke o izvršenju budžeta za 2019.god Registar budžetskih korisnika za 2019. god Registar budžetskih korisnika za 2020. god Izvještaj za 1. kvartal o izvršenju za 2019. god Izvještaj za 2. kvartal o izvršenju za 2019. god Izvještaj za 3. kvartal o izvršenju za 2019. god Rebalans budžeta za 2019. god Rebalans budžeta II za 2019. god

Budžet 2018.

Dob za 2019-2021 Budžet za 2018. god Rebalans budžeta za 2018. god Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2018. god Odluka o izvršenju budžeta za 2018.god Nacrt budžeta za 2018. god Izvještaj za 1. kvartal o izvršenju za 2018. god Izvještaj za 2. kvartal o izvršenju za 2018. god Izvještaj za 3. kvartal o izvršenju za 2018. god Izvještaj za 4. kvartal o izvršenju za 2018. god

Budžet 2017.

Dob za 2018-2020 Budžet za 2017. god Rebalans budžeta za 2017. god Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2017. god Izvještaj za 1. kvartal o izvršenju za 2017. god Izvještaj za 2. kvartal o izvršenju za 2017. god Izvještaj za 3. kvartal o izvršenju za 2017. god Izvještaj za 4. kvartal o izvršenju za 2017. god

Budžet 2016.

Dob za 2017-2019. god Budžet za 2016. god Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za 2016. god Odluka o izvršenju budžeta za 2016.god Nacrt budžeta za 2016. god Zaključak o stavljanju na javnu raspravu