Gradonačelnik

nacelnikARMIN HALITOVIĆ, od majke Nakife i oca Halida, rođen je 1970. godine.

Osnovnu i srednju školu završio je u Bosanskoj Krupi. Nakon toga upisao Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Početkom agresije na BiH prekinuo je studij i stavio se na raspolaganje Patriotskoj ligi BiH, kasnije TO BiH, A RBiH. Cijeli rat je proveo kao pripadnik 511. slavne bbr. Po završetku ratnih dejstava na istom fakultetu nastavlja studij, te 1999. godine diplomira i stiče zvanje diplomirani ekonomista.

Radni staž:

  1. – 2000. HAF engeenering d.o.o. Bosanska Krupa
  1. – 2002. Camelija banka Bihać, rukovodilac Sektora sredstava i plasmana
  1. – 2003. ABS banka d.d. Sarajevo – Filijala Bihać, manager back-office
  1. – 2008. KIB banka d.d. Velika Kladuša – Filijala Bosanska Krupa, direktor
  1. – Načelnik Općine Bosanska Krupa