Početna

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke – nabavke svjetiljki za uličnu rasvjetu (zamjena gradom oštećenih lampi) u Bosanskoj Krupi
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke – nabavke svjetiljki za uličnu rasvjetu (zamjena gradom oštećenih lampi) u Bosanskoj Krupi
POZIV POLJOPRIVREDNICIMA – Prikupljanje podataka o obrađivanom poljoprivrednom zemljištu koje nije upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava
POZIV POLJOPRIVREDNICIMA – Prikupljanje podataka o obrađivanom poljoprivrednom zemljištu koje nije upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva razmatra mogućnost upisa poljoprivrednog zemljišta u Registar poljoprivrednih gazdinstava koje poljoprivredni proizvođači koriste, a ne posjeduju Ugovor o zakupu ili drugi dokaz o korištenju, radi čega ne ostvaruju novčanu podršku za proizvodnju na ovim površinama. Opširnije
Obavještenje o nabavci radova- Sanacija oštećenja na na LP Ivanjka i na makadamskom putu Drenova Glavica – Kajtezi -Lotovi
Obavještenje o nabavci radova- Sanacija oštećenja na na LP Ivanjka i na makadamskom putu Drenova Glavica – Kajtezi -Lotovi
Poziv za prijave za Novogodišnji sajam 2023. u Bosanskoj Krupi
Poziv za prijave za Novogodišnji sajam 2023. u Bosanskoj Krupi
Grad Bosanska Krupa (generalni pokrovitelj) i JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ (nosilac aktivnosti) u cilju održavanja 13. Novogodišnjeg sajma u Bosanskoj Krupi upućuju:

J A V N I P O Z I V
zainteresiranim pojedincima, formalnim i neformalnim grupama građana i pravnim subjektima za učešće na Novogodišnjem sajmu u Bosanskoj Krupi.Opširnije
Jedini iz Bosne i Hercegovine: Bosanska Krupa među šest najboljih priča o održivom razvoju turizma u svijetu
Jedini iz Bosne i Hercegovine: Bosanska Krupa među šest najboljih priča o održivom razvoju turizma u svijetu
Grad Bosanska Krupa je sa pričom „Eight Green Islands / „Zeleni otoci“: Connecting Our Community“ nominovan za Green Destinations Story Award 2024 u kategoriji „Uspješne zajednice“. Nominirana priča Bosanske Krupe našla se u društvu šest najboljih priča o održivom razvoju turizma u svijetu iz ove kategorije, a iste će se predstaviti na Međunarodnom sajmu turizma u Berlinu, najvećem događaju ove vrste u svijetu. Opširnije
USAID projekat “Diaspora Invest” – Poziv za iskazivanje interesa: Uključivanje organizacija civilnog društva u DiaLab aktivnosti za društveni utjecaj
USAID projekat “Diaspora Invest” – Poziv za iskazivanje interesa: Uključivanje organizacija civilnog društva u DiaLab aktivnosti za društveni utjecaj
Poštovani/a,
ovo je online prijavni obrazac za učešće organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini i organizaciji civilnog društva koje rade sa bh. iseljeništvom u zemlji i svijetu u aktivnostima DiaLab - platforme za jačanje utjecaja dijaspore na ekonomski razvoj i društvene promjene u Bosni i Hercegovini.Opširnije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke usluga – Usluge zimskog i ljetnog održavanja cesta na području Grada Bosanska Krupa za 2024. godine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke usluga – Usluge zimskog i ljetnog održavanja cesta na području Grada Bosanska Krupa za 2024. godine
Javna rasprava – Nacrt Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024. godinu
Javna rasprava – Nacrt Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024. godinu
Na osnovu člana 21. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona» broj: 8/11) i člana 92. tačka 7. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (“Službeni glasnik općine Bosanska Krupa”, broj: 8/18, 3/20 i 10/21), Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika, razmatralo je Nacrt Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2024. godinu, i na XVII (sedamnaestoj) redovnoj sjednici održanoj dana, 28.11.2023. godine, donosi:

Usvaja se i stavlja na javnu raspravu:
Z A K LJ U Č A K
Član 1.Opširnije
PROGRAM ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE za 2024. godinu – NACRT
PROGRAM ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE za 2024. godinu – NACRT
Na osnovu člana 21. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona» broj: 8/11) i člana 92. tačka 7. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (“Službeni glasnik općine Bosanska Krupa”, broj: 8/18, 3/20 i 10/21), Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika, razmatralo je Nacrt programa zajedničke komunalne potrošnje za 2024. godinu, i na XVII (sedamnaestoj) redovnoj sjednici održanoj dana, 28.11.2023. godine, donosi:
Z A K LJ U Č A KOpširnije
POZIV na informativnu sesiju posvećenu energetskoj efikasnosti u stambenom sektoru
POZIV na informativnu sesiju posvećenu energetskoj efikasnosti u stambenom sektoru
Sa zadovoljstvom vas pozivamo na informativnu sesiju posvećenu energetskoj efikasnosti u stambenom sektoru, koja će se održati u srijedu, 6.12.2023. u 11:00 sati u Maloj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi, u suradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini u okviru projekta "Dekarbonizacija stambenog sektora" (Residential) koji finansira Švedska. Opširnije
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

PROGRAMI I INICIJATIVE

Analiza rezultata

Ankete su provedene u periodu  decembar 2022. – januar 2023. godine

eCitizen

Aplikacija omogućava slanje upita ili žalbe lokalnoj upravi u par klikova anonimno ili kao registrovani korisnik.

UNDP projekat

Dekarbonizacija stambenog sektora u BiH“ kojeg finansira Švedska provodi se u 36 gradova/općina

Vodič za investitore

Sve informacije vezane za ulaganje na području grada Bosanska Krupa.