Javna rasprava – Zaključak i Nacrt odluke o javnim parkiralištima na području grada Bosanska Krupa

Na XIII redovnoj sjednici održanoj dana 22.06.2023. godine,  Nacrt  odluke  o  javnim  parkiralištirna   na  podrju   Grada   Bosanska  Krupa,  usvojen je u ponuđenom tekstu: NACRT – odluka parkirališta.

Zakazuje se Javna rasprava za 12. juli 2023. godine u 10:00  sati  u Maloj Sali Doma kulture.

Zaključak sa XIII redovne sjednice