Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim licima i povratnicima u Bosni i Hercegovini za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica za period 2024. i 2025. godine

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 27. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/05), Uputstva o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica („Službeni glasnik BiH“,broj: 48/06), Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V
izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim licima i povratnicima u Bosni i Hercegovini za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica za period 2024. i 2025. godine 

I

Predmet javnog poziva
Sufinansiranje i finansiranje obnove i rekonstrukcije stambenih jedinica izbjeglica, raseljenih lica i povratnika na području Bosne i Hercegovine kroz dodjelu građevinskog materijala, finansijskih sredstava za ugradnju građevinskog materijala i po principu „ključ u ruke“.

II

Cilj javnog poziva
Osiguranje uslova za održivi povratak kroz obnovu i rekonsturkicju stambenih objekata izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika.

Preuzmite Cjelokupan tekst Javnog poziva

Preuzmite Prijavni obrazac i izjava