SOS Baner HTML

SOS aplikacija

podrška žrtvama porodičnog nasilja

Ženski centar Trebinje Ženski interaktivni ruralni centar Istočno Sarajevo Maja Kravica Le-Women Livno Udruženje/Udruga socijalnih radnika SBK/KSB Lara Bijeljina Udružene žene Banjaluka Centar ženskih prava Zenica Fondacija lokalne demokratije Sarajevo Vive Žene Tuzla Incijativa građana/ki Mostar Žene sa Une Bihać Budućnost Modriča

Grad Bosanska Krupa podržao je promociju SOS aplikacije za podršku žrtvama porodičnog nasilja. Fondacija „Ženski centar“ Trebinje i još dvanaest organizacija iz cijele BiH pokrenule su četvrti besplatni kanal komunikacije sa žrtvama porodičnog nasilja i to SOS aplikaciju.

Do sada su žrtve porodičnog nasilja imale mogućnost da putem tri kanala komunikacije (telefon, email i „face to face” sastanci) zatraže podršku i prijave nasilje nad njima! Ovo je novi, četvrti uz to besplatni kanal komunikacije između organizacija pružalaca usluga i njenih korisnika/ca-žrtava porodičnog nasilja koje čine uglavnom žene i djeca.

Novi kanal komunikacije SOS aplikacija omogućava žrtvama porodičnog nasilja da instaliraju besplatnu aplikaciju za pametne telefone (iPhone i Androide) kako bi na ovaj način prijavili nasilje nad njima putem „taster panike“ kada se dešava nasilje, ali i mogućnost psiho-socijalne podrške, pravne pomoći i drugih adekvatnih informacija.

Žrtve nasilje same biraju organizaciju koja im može pružiti taj vid podrške i pomoći.

Organizacije koje su nam partneri, koje je „Ženski centar” Trebinje uključio u ovu incijativu su: „Lara” Bijeljina, „Udružene žene” Banjaluka, „Budućnost” Modriča, „Le-Women” Livno, „Incijativa građana/ki Mostar”, „Maja” Kravica, „Ženski interaktivni ruralni centar“ Istočno Sarajevo, „Žene sa Une“ Bihać, „Vive Žene“ Tuzla, „Fondacija lokalne demokratije“ Sarajevo, „Udruženje/Udruga socijalnih radnika SBK/KSB” i „Centar ženskih prava” Zenica.