Dopuna javnog poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće izazvane virusom covid 19 prestao radni odnos

Na osnovu člana 3. Pravilnika o postupku i uvjetima dodjele jednokratne novčane pomoći licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće izazvane virusom covid 19 prestao radni odnos broj: 01-11-3558/20 od dana 3.6.2020. godine i člana 4. Pravilnika o dopunama Pravilnika o postupku i uvjetima dodjele jednokratne novčane pomoći licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće izazvane virusom covid 19 prestao radni odnos, Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, objavljuje:

DOPUNA JAVNOG POZIVA
za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće izazvane virusom covid 19 prestao radni odnos

1. PREDMET DOPUNE JAVNOG POZIVA

Ovom dopunom javnog poziva vrši se dopuna Javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane pomoći licima kojima je u vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće izazvane virusom covid 19 prestao radni odnos broj: 10-11-7-3561/20 od 3.6.2020. godine, u daljem tekstu Javni poziv.

2. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

U dijelu Javnog poziva koji se odnosi na Uvjete za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć iza tačke d) dodaje se tačka e) i glasi: „ Izuzetno, od tačke c) pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju i:

– lica koja su nakon što im je prestao radni odnos u vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće ponovo zasnovala radni odnos pod uslovom da je od dana prestanka radnog odnosa do ponovnog zasnivanja radnog odnosa proteklo najmanje 15 radnih dana

– lica koja su nakon što im je prestao radni odnos u vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće ponovo zasnovala radni odnos, a nisu se prijavila u tom periodu na Službu za zapošljavanje, pod uslovom da je od prestanka radnog odnosa do ponovnog zasnivanja radnog odnosa proteklo najmanje 15 dana.

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA
U dijelu Javnog poziva koji se odnosi na potrebnu dokumentaciju iza alineja 5. dodaju se alineje 6., 7. i glase:
– „Dokaz o zasnivanju radnog odnosa za lica koja su nakon što im je prestao radni odnos u međuvremenu ponovo počela raditi ( Rješenje, Odluka, drugi pravni akt poslodavca, JLS Obrazac i sl)“.
– Uvjerenje Službe za zaposljavanje za lica koja su odjavljena zbog ponovnog zasnivanja radnog odnosa sa obaveznom naznakom da nije ostvareno pravo na novčanu naknadu za nezaposleno lice

PRAVILNIK DOPUNA- 16.6.2020. GODINA