Ponovni Javni poziv za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu

Gradonačelnik Grada Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 27. Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko sanskog kantona (“Službeni glasnik USK”, broj:8/11), člana 114. Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa“ broj: 13/22) i člana 20. st. 4. Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava planiranih Budžetom Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu za su/finansiranje projekata NVO broj: 08 – 11 – 193/23 od 11.01.2023. i 08-11-1845/23 od 07.03.2023.godine, raspisuje:

P O N O V N I   J A V N I   P O Z I V
za su/finansiranje projekata NVO sredstvima Budžeta Grada Bosanska Krupa za 2023. godinu

Opširnije

Idejno rješenje uređenja „Malih ada“ u Bosanskoj Krupi

U novembru 2022.godine Grad Bosanska Krupa raspisao je Konkurs za izradu Idejnog arhitektonsko-urbanističkog i pejzažnog rješenja uređenja „Malih ada“ u Bosanskoj Krupi. Konkurs je objavljen kako bi se došlo do najkvalitetnijeg idejnog rješenja koje će u prostornom, ambijentalnom, vizuelnom i funkcionalnom smislu stvoriti ugodan prostor za sve korisnike. Nakon provedene procedure, stručna komisija odabrala je idejno rješenje uređenja „Malih ada“ autorice Ane Virijević.

Opširnije

Obavijest

Obaviještavaju se građani Bosanske Krupe koji su vlasnici ili korisnici individualnih i kolektivnih stambenih i poslovnih objekata ili njihovi upravitelji, da su članom 162. Odluke o komunalnom redu dužni snijeg i led s krovova objekata čistiti i uklanjati. Također, članom 164. Odluke o komunalnom redu zabranjeno je iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašta i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare, ispred zgrada i poslovnih objekata, parkiranje vozila u saobraćajnicama, na ili uz trotoare na način da se onemogući rad zimske službe, kao i sankanje i klizanje na javnim saobraćajnicama.

Opširnije