JAVNI POZIV Tekući transferi neprofitnim ogranizacijama – “Podrška udruženjima i komorama”

Ministarstvo privrede USK-a objavljuje: J A V N I  P O Z I V za odabir korisnika sredstava po Odluci o kriterijima i postupku dodjele sredstava odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu putem Ministarstva privrede sa pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama – „Podrška udruženjima i komorama“.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera neprofitnim organizacijama – udruženja i komora čije je sjedište na području Unsko-sanskog kantona i čiji su programski ciljevi i djelatnosti utvrđene Statutom udruženja usmjerene na područja iz oblasti koje su u nadležnosti Ministarstva, te koji provode projekat iz neke od prioritetnih oblasti definisanih Odlukom na području Kantona.

Opširnije o Javnom pozivu na linku.