Obavijest za građane poplavama ugroženih područja u Bosanskoj Krupi

Nakon obilnih padavina na USK koje su dovele do ubrzanog rasta vodostaja, izlijevanja rijeka na pojedinim mjestima iz svog korita, nerijetko i odrona, a kako su nove padavine najavljene od popodnevnih sati i u toku noći Štab civilne zaštite Grada Bosanska Krupa obavještava javnost o sljedećem:

Trenutna situacija na području grada Bosanska Krupa je stabilna. lake blizu, još nije dosegnuta kritična tačka vodostaja rijeka Une i Krušnice. Međutim, nakon najava o novim padavinama koje će zasigurno dovesti, ne samo do prelaska kritične granice odbrane od poplava na rijeci Uni i Kručnici, već i problema sa bujičnim potocima i oborinskim vodama, iz pravca Bihaća i B.Petrovca donijeće i vodeni val u Bosansku Krupu.

Vodeni val ugroziće svo ono stanovništvo koje se nalazi u zoni odbrane od poplava. Zbog navedenog Civilna zaštita Grada Bosanska Krupa poziva sugrađane ugroženih područja, odnosno onih koji su ikad bili plavljeni da sve što mogu od materijalnih dobara izmjeste na sigurno, odnosno na više spratove i koliko mogu, vrećama sa pijeskom uspore prodor vode i take smanje moguće štete eventualnih poplava. Prognoza je da bi, ukoliko se ostvare najave meteorologa o padavinama, u popodnevnim i večenjim satima, vodeni val u Bosansku Krupu mogao stići u narednih 12 do 24 sata.

Štab civilne zaštite Bosanska Krupa je u pripravnost stavio sve raspoložive ljudske resurse odnosno pripadnike Civilne zaštite, JKP ,,10 juli”, Profesionalnu vatrogasnu jedinicu kao i sva dobrovoljna vatrogasna društva na području grada Bosanska Krupa, kako bi mogli intervenisati po dojavama naših sugrađana. Danas u toku dana se pripremljene i dovoljne količine vreća i pijeska.

Za pozive građana otvoreni su brojevi telefona:
1. 062/141-821 Enes Delalić
2. 061/786-654 Edin Nuhić
3. 061/582-030 Nisvet Eljazović
4. te 123 broj Profesionalne vatrogasne jedinice

GRADONAČELNIK

Armin Halitović