OBAVIJEST O JAVNOM POZIVU ZA MJERU PODRŠKE INVESTICIJAMA U SVRHU UNAPREĐENJA ZAŠTITE I SIGURNOSTI NA RADU KOD POSLOVNIH SUBJEKATA U SEKTORU POLJOPRIVREDE

U okviru projekta EU4BusinessRecovery, koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, dana 21.11.2022. godine objavljen je Javni poziv za učešće u programu tehničke podrške i dodjele bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške investicijama u svrhu unapređenja zaštite i sigurnosti na radu (uključujući mjere zaštite od COVID-19) u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini.

Opširnije

JU Centar za socijalni rad raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

JU Centar za socijalni rad Bosanska Krupa na osnovu Odluke direktora br.01/30-____________/22 od 16.11.2022.godine, te ne osnovu članova 12.i 14. Pravilnika o radu JU Centar za socijalni rad (br.01/UO-1915-II-2a/17 od 10.11.2017.god., 01/UO-732-VII-3a/18 od 05.04.2018.god., 01/UO-1130-V-1a/19 od 20.06.2019.god.), člana 17. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka (br.01/UO-435-VI-1a/18 od 21.02.2018.god., br,01/UO-1879-I-1a/22 od 12.09.2022.godine), r a s p i s u j e :

JAVNI OGLAS
Za prijem radnika u radni odnos

Opširnije

Omladinska banka Bosanska Krupa prva u BiH: U narednim godinama novih 164.000,00 KM za ideje mladih

U petak je u Bosanskoj Krupi potpisan Memoranduma o saradnji između Grada Bosanska Krupa i Fondacije Mozaik čime je potvrđen nastavak podrške Grada Bosanska Krupa i Fondacije Mozaik programu Omladinske banke Bosanska Krupa za period 2023-2026.godine. Podrška vrijedna 164.000,00 KM za ovaj četverogodišnji period pružit će mladima mogućnost da svojim idejama i projektima aktivno učestvuju u razvoju lokalne zajednice.

Opširnije