Obavještenje za stanovništvo grada Bosanska Krupa

U skladu sa Obavještenjem o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 23.09. – 25. 09. 2023. godine od Agencije za vodno područije rijeke Save, Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu, grada Bosanska Krupa daje:

OBAVJEŠTENJE 

Obavještava se stanovništvo područja grada Bosanska Krupa, da se usljed novih značajnih padavina u narednom periodu predviđa se porast vodostaja kao i mogućih bujičnih poplava u slivovima rijeka Une i Sane, samim tim rijeke Krušnice i potoka.

Opširnije

JAKO NEVRIJEME POGODILO BOSANSKU KRUPU: ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE ANGAŽIRAO SVE RASPOLOŽIVE MATERIJALNE I LJUDSKE RESURSE

Danas je u popodnevnim satima jako nevrijeme popraćeno obilnom kišom, ledom i jakim udarima vjetra pogodilo Bosansku Krupu. Nezapamćeno olujno nevrijeme koje je pogodilo Bosansku Krupu trajalo je oko 25 minuta, a prema trenutnim informacijama nanesena je šteta na nekoliko objekata, oboreno je nekoliko stabla na području grada, a ogromna količina vode preopteretila je oborinsku kanalizacionu mrežu uzrokujući plavljene određenih dijelova ulica u gradu.

Opširnije

Obavijest

Obaviještavaju se vlasnici ili korisnici kolektivnih stambenih objekata koji su odložili prazne ili poluprazne palete, najlone i slično da su dužni da u roku od 8 dana iste uklone sa javne površine.

Opširnije

U SUBOTU, 16.09., U 12:30 SATI SVEČANI OTVOR SPOMEN SOBE 511.SLAVNE BRDSKE BRIGADE U PIŠTALINAMA

U nedjelju, 17. septembra, navršava se 28 godina kako su borci i starješine 511. slavne, 505. viteške i 503. slavne u sadejstvu sa drugim jedinicama 5. korpusa oslobodile Bosansku Krupu. Taj dan se slavi kao Dan oslobođenja i kao Dan grada Bosanska Krupa i svake godine se obilježava brojnim kulturno-zabavnim, sportskim i memorijalnim manifestacijama.

Opširnije

U SUBOTU, 16.09., OBILAZAK SPOMEN OBILJEŽJA I ŠEHIDSKIH MEZARJA POVODOM DANA GRADA BOSANSKA KRUPA

U nedjelju, 17. septembra, navršava se 28 godina kako su borci i starješine 511. slavne, 505. viteške i 503. slavne u sadejstvu sa drugim jedinicama 5. korpusa oslobodile Bosansku Krupu. Taj dan se slavi kao Dan oslobođenja i kao Dan grada Bosanska Krupa. Kao i svake godine do sada, Dan grada se u okviru manifestacije „Septembarski dani slobode“ obilježavao brojnim kulturno-zabavnim, sportskim i memorijalnim manifestacijama.

Opširnije