Općinsko vijeće Bosanska Krupa: Pravnim i fizičkim licima subvencija komunalne i naknade za korištenje javne površine

Održana je sedma redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu, između ostalog, bile su odluke koje se tiču subvencija fizičkim i pravnim licima, zatim regulacije cestovnog saobraćaja, naknade za korištenje javnog dobra, imenovanja radnih tijela Turističke zajednice, Općinske izborne komisije, Centra za kulturu, kao i pojedinih komisija Općinskog vijeća.

Opširnije