Javni poziv organizacijama civilnog društva za dostavljanje prijedloga projekata

Udruženje građana „Nešto Više“ u okviru projekta „Razvoj programa obuke za članove/članice opštinskih/gradskih komisija za ravnopravnost polova u Bosni i Hercegovini“, raspisuje Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata u cilju podrške organizacijama civilnog društva za povećanje njihovog doprinosa prevenciji, smanjenju i borbi protiv svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Opći cilj projekta je jačanje uloge i položaja žena u političkim, socijalnim i ekonomskim procesima i podrška lokalnim partnerstvima u uspostavljanju efikasnih mehanizama za rodnu ravnopravnost u lokalnim zajednicama u BiH. Kroz projekat će se uspostaviti funkcionalna operativna struktura unutar lokalnih samouprava koja će podržavati promociju i zagovaranje ženskih prava, posebno onih koje žive u ruralnim područjima; Jačati kapacitete lokalnih zainteresovanih strana, javnog i civilnog sektora, da efikasno sprovode agendu za osnovna ljudska prava sa posebnim fokusom na žene iz osetljivih kategorija (žene sa invaliditetom, manjine, pripadnice LGBT zajednice); Razviti model za unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnim zajednicama, koji se može preslikati u druge BH lokalne zajednice.

Ukupan iznos dostupnih sredstava za projekte u zajednicama u okviru ovog Javnog poziva iznosi 97.800 KM.

Opširnije na linku.