OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj:03-017-4072/2022 od 23.2.2022. godine i Programa „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – nadoknada štete poljoprivrednim proizvođačima za štete u poljoprivrednoj proizvodnji u 2021. godini“, broj:08-20-1623-2/22 od 02.3.2022. godine, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona je nadležnoj gradskoj službi dostavilo rješenja za poljoprivredne proizvođače sa područja grada Bosanska Krupa.

U prilogu je spisak poljoprivrednih proizvođača, te se isti obavještavaju da rješenja o ostvarenom pravu i visini novčane podrške trebaju preuzeti u gradskoj službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo.

SPISAK POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA NOVČANU PODRŠKU ZA SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA – NADOKNADA ŠTETA