Zaključak o utvrđivanju rang liste projekata NVO koji će se su/finansirati iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu

Na osnovu člana 45. stav 1. tačka 5. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćeni tekst 1 («Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa» broj: 10/17) i člana 100. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu («Službeni glasnik općine Bosanska Krupa» broj: 11/18) i člana 19. Odluke o kriterijima za raspodjlelu sredstava planiranih Budžetom općine Bosanska Krupa za 2019. godinu za su/finansiranje projekata NVO broj: 08-14-497/19 od 18.01.2019. godine, a na prijedlog Komisije za odabir projekata, Zapisnik od 15.03.2019. godine, Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K
o utvrđivanju rang liste projekata NVO koji će se su/finansirati iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2019. godinu

Opširnije

30. sjednica OV Bosanska Krupa: Prodaje se parcela na „Pilani“, širom otvorena vrata potencijalnim investitorima

Danas je održana 30. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu našlo se 17 tačaka među kojima i Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u Poslovnoj zoni „Pilana“ koji će za vrlo kratko vrijeme širom otvoriti vrata potencijalnim investitorima za izgradnju objekata i pokretanje proizvodnje. Vijećnici su danas razmatrali i materijale koji se između ostalog odnose na Budžet, Prostorni plan, prodaju nekretnine u Poslovnoj zoni „Pilana“, osnivanje Centra za održivo upravljanje otpadom, skupštine javnih preduzeća, radna tijela Općinskog vijeća, poticaj za poljoprivredu, Regulacioni plan „Poslovna zona Vatreni mlin“, listu projekata prevencije, Strategiju integriranog lokalnog razvoja i akte javnih ustanova.

Opširnije

Prijava za članice i članove Odbora Omladinske banke

Fondacija Mozaik i općine Bosanska Krupa i Odžak su potpisale Memorandum o saradnji za period 2019 – 2022. godine. U okviru saradnje biće nastavljen program Omladinske banke.
Omladinska banka te poziva da se priključiš Odboru. Ako spadaš u kategoriju mladih, odnosno imaš od 17 do 30 godina i imaš želju da kroz volonterski rad doprineseš svojoj zajednici, onda je ovo pravo mjesto za tebe.

Opširnije

Poziv za kandidate za popis bespravno izgrađenih objekata

Pozivaju se nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Biroa rada Bosanska Krupa, do 40 godina starosti i sa najmanje srednjom stručnom spremom, zainteresirana za učešće u popisu građevina i zahvata na području općine Bosanska Krupa radi uspostave evidencije bespravno izgrađenih objekata. Popis će se obavljati u periodu mart – septembar 2019. godine, u saradnji … Opširnije

Čestitka povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena

Svim pripadnicama nježnijeg spola, a posebno svojim sugrađankama, u ime općinskog organa uprave i u svoje ime, povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena, upućujem najiskrenije čestitke. Na ovaj dan tradicionalno izražavamo zahvalnost i poštovanje prema ženama. To je dan koji nas podsjeća na hrabre žene koje su se u historiji u veoma teškim uslovima … Opširnije

Poziv za dostavljanje plana organizacije manifestacija u 2019. godini

Općina Bosanska Krupa i ove godine izrađuje promotivni letak „Kalendar dešavanja“ sa svim kulturnim, sportskim, turističkim i zabavnim manifestacijama koje se tokom godine, od aprila do decembra, organizuju u bosanskokrupskoj općini. Tim povodom pozivaju se javne ustanove, udruženja građana, sportski kolektivi i sve ostale organizacije s područja Bosanske Krupe koje u 2019. godini planiraju organizovati … Opširnije

POZIV GRAĐANIMA BOSANSKE OTOKE

11. marta prezentacija Idejnog rješenja za izgradnju novog mosta JP Ceste FBiH vrši projektovanje u svrhu izgradnje novog mosta u Bosanskoj Otoci jer postojeći nema dovoljan kapacitet za odvijanje dvosmjernog saobraćaja. Izrađeno je Idejno rješenje obilaznice koje će građanima Bosanske Otoke biti prezentovano 11. 3. 2019. godine u Domu kulture Bosanska Otoka (I sprat, sala … Opširnije

Privredni savjet općine Bosanska Krupa usvojio Program rada za 2019. godinu

Danas je održana sjednica Privrednog savjeta općine Bosanska Krupa na kojoj je razmatran i jednoglasno usvojen Program rada za 2019. godinu. Sastanak je iskorišten i da se članovima ovog privrednog tijela, s ciljem razmjene mišljenja, prezentuju naredne aktivnosti organa uprave, te da se informišu o općinskim taksama i naknadama koje se konkretno tiču privrede. Razgovaralo se i o poticajima zapošljavanju i samozapošljavanju koje Općina planira provoditi uskoro u okviru MEG projekta.

Opširnije