Obilježena 26. godišnjica forsiranja rijeke Une u sklopu operacije „Grmeč 94“

U organizaciji MZ Ostružnica, OO RVI i Općine Bosanska Krupa danas je obilježena 26. godišnjica bitke za mostobran kojom je 1994. godine prvi put oslobođena Ostružnica, Kutanja, Badić.

Za razliku od ranijih godina kada je organiziran marš stazom dugom jedanaest kilometara, zatim sportski, vjerski i kulturni program uz obraćanje zvanica, historijski čas, ovaj put je zbog situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa, upriličen samo obilazak spomen-obilježja na Ostružnici gdje su delegacije Općine Bosanska Krupa, Općinskog vijeća, pojedinih političkih partija i mještani položili cvijeće i proučili Fatihu.

Opširnije

Informacija o pregovaračkom postupaku bez objave obavještenja za nabavku dodatnih radova u ul. Prvomajska

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik BiH” broj 39/14) i Odluke o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja broj 07-11-5-6949 /20 od 30.10.2020.godine, Općina Bosanska Krupa, kao ugovorni organ objavljuje:

INFORMACIJU O PREGOVARAČKOM POSTUPKU
BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), obavještavamo Vas da Općina Bosanska Krupa, kao ugovorni organ provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku dodatnih radova u ul. Prvomajska (broj osnovnog ugovora 07-11-5-4937/20).

Opširnije

MEG projekt: Bosanska Krupa ostvarila visok učinak unutar sistema upravljanja rezultatima

Bosanska Krupa je ostvarila visok učinak unutar sistema upravljanja rezultatima. To znači da je uspostavila odgovarajuće mehanizme za lidersku ulogu predstavničkih organa vlasti, njihovo efikasno odlučivanje i nadzornu ulogu, zatim transparentan, odgovoran i participatoran rad izvršne i predstavničke vlasti, te efikasno i efektivno upravljanje razvojem.
Ovo je ocjena nezavisne evaluacije učinka unutar sistema upravljanja rezultatima koju je MEG projekt proveo u 2020. godini.

Opširnije