Obavijest

Na osnovu ovlaštenja propisanih odredbama Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 12/13, 03/16 i 15/20), Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, Odsjek za prostorno uređenje općine Bosanska Krupa obavještava građane općine Bosanska Krupa, a posebno investitore bespravno izgrađenih građevina i zahvata na području općine da je temeljem člana 126. stav 5. Zakona o prostornom uređenju i građenju rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje naknadne lokacijske informacije, odnosno urbanističke saglasnosti za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina 31.12.2021. godine.

Opširnije

Poziv za dostavljanje prijedloga za uvrštavanje u budžet za 2022. godinu

Trinaesta sjednica Općinskog vijeća završena je jučer neusvajanjem predloženog dnevnog reda na kojem se nalazio i Nacrt budžeta Općine za 2022. godinu. Iako je zakonska obaveza u tekućoj godini usvajanje Nacrta budžeta za narednu godinu, Općinsko vijeće nije podržalo dnevni red. Neusvajanjem predloženog dnevnog reda i neodržavanjem sjednice vijeća, dovedeno je u pitanje funkcionisanje općinskog organa uprave i općine Bosanska Krupa.

Opširnije

Manifestacija „Zimska priča“ od 24.12.2021. do 02.01.2022.

Općina Bosanska Krupa u saradnji sa JU „Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje“ i ove godine organizuje manifestaciju „Zimska priča 2021“ od 24.12.2021.godine do 02.01.2022. godine.
U devet dana manifestacije bit će upriličeno isto toliko muzičkih svirki, a građani Bosanske Krupe imat će priliku uživati u raznoraznim sadržajima koji će biti organizovani u ulici Patriotske lige (pješačka zona) i u ulici Čaršija bb (Bosanska Otoka).

Opširnije