U četvrtak, 1. septembra, godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade – 30 godina ponosa i časti

1. septembra navršava se 30. godišnjica formiranja 511. slavne brdske brigade. Obilježavanje 30 godina ponosa i časti započet će u četvrtak, 1.septembra, obilaskom spomen-obilježja i šehitluka, revijalnom malonogometnom utakmicom, kulturno-zabavnim programom sa obraćanjem zvanica, rođendanskom tortom, te druženjem pripadnika 511.slavne brdske brigade. Zbog najavljenih loših vremenskih uslova došlo je do promjene u protokolu, tako da će se 30. godišnjica formiranja 511.slavne brdske brigade obilježiti prema sljedećem protokolu:

Opširnije

OGLAS ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Na osnovu člana 27. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH” broj:49/06 i 51/09), člana 9. i 10. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Bosanska Krupa („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“ broj:11/17 i 8/18) i Planu lokacija za korištenje javnih površina na području općine Bosanska Krupa („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“ broj:12/17), Gradonačelnik grada Bosanska Krupa raspisuje:

O G L A S
ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Opširnije