Bosanskoj Krupi priznanje za realizaciju programa podrške privrednom sektoru u toku pandemije

Nakon izvršenog uvida u raspoloživu dokumentaciju mjera za podršku privatnom sektoru u periodu 2020-2021, te poslije procesa evaluacije koji se sastojao od dvije faze Općina Bosanska Krupa ove će godine dobiti priznanje „SDG nagrada za jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini“.

Fokus ovogodišnje „SDG nagrade za JLS u Bosni i Hercegovini“, koja je komplementarna aktivnost godišnjoj Nagradi za biznis lidere održivog razvoja, jesu mjere koje su jedinice lokalne samouprave dizajnirale i realizirale u namjeri da podrže privatni sektor, odnosno potaknu ekonomski oporavak.

Glavni cilj procjene je identifikovanje liderskih JLS koje će biti primjer izvanrednih aktivnosti lokalnih vlasti na oporavku i inovativnim mjerama u vrijeme i nakon pandemije. Na taj način stimulišu se i druge jedinice da preduzmu slične aktivnosti, sada i u budućnosti.

Priznanje će biti dodijeljeno na samoj dodjeli Nagrade za biznis lidere. Ceremonija se planira održati 1. jula 2021. godine.