Grad Bosanska Krupa partner u USAID projektu „Diaspora Invest“: Fond za dijasporu s ciljem podsticanja i sufinanciranja investicionih projekata dijaspore na području Bosanske Krupe

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Nj.E. Michael J. Murphy i gradonačelnik Armin Halitović potpisali su u Sarajevu zajedničku Izjavu kojom su potvrdili svoje opredjeljenje u saradnji na daljnjoj realizaciji ciljeva snažnijeg angažmana zajednica bh. dijaspore u društvenom i ekonomskom razvoju.

Potpisivanje Izjave uslijedilo je nakon potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između direktorice Misije USAID u BiH Courtney Chubb i gradonačelnika Halitovića kojim je ozvaničeno partnerstvo Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Grada Bosanska Krupa u okviru projekta „Diaspora Invest“. Zajedničkom saradnjom, kako na strateškom, tako i na operativnom nivou, strane se nadaju da će proširiti efekt i povećati efikasnost angažovanja dijaspore u okviru lokalnog razvoja.

„USAID projekat „Diaspora Invest“ će osnažiti kapacitete jedinica lokalne samouprave za efikasno uključivanje dijaspore u lokalni razvoj. Zajedno sa partnerskim lokalnim zajednicama, USAID će podržati uspostavljanje lokalnih fondova za podsticanje investicionih projekata dijaspore u partnerskim lokalnim zajednicama. Radit ćemo na podršci jedinicama lokalne samouprave da podstaknu direktna ulaganja dijaspore i druge oblike doprinosa dijaspore lokalnom društvenom i ekonomskom razvoju u svrhu omogućavanja novih investicija, otvaranja novih radnih mjesta i intervencija u smislu transfera znanja, prema međusobno usaglašenim osnovama”, napominju iz Projekta.

“20 partnerskih gradova i opština/općina potpisivanjem ovog sporazuma šalju jasnu poruku o spremnosti da budu atraktivna destinacija za ulaganja dijaspore, te potvrđuju svoju opredijeljenost otvorenoj i transparentnoj podršci privredi” napominju iz Projekta.

U okviru projekta „Diaspora Invest“, Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Grad Bosanska Krupa uspostavit će u narednom periodu zajednički fond za dijasporu kojim će se podsticati i sufinancirati investicioni projekti dijaspore na području grada Bosanska Krupa. Ovo podrazumijeva prvenstveno dodjelu malih grantova investitorima iz dijaspore i privatnom sektoru, ali i druge aktivnosti vezane za dijasporu koje podržavaju tranfer znanja i društvenog kapitala iz dijaspore u lokalne zajednice.

Kabinet gradonačelnika Bosanske Krupe