Javni poziv za finansiranje najboljih omladinskih start-up biznisa

Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, na prijedlog Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/17), člana 116. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 3/22), člana 6. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku finansiranja omladinskih start-up biznisa broj: 08-45-1839/22 od 09.03.2022. godine i Sporazuma o saradnji između Općine Bosanska Krupa i Instituta za razvoj mladih KULT na programu Omladinski start-up biznisi finansirani od strane lokalnih zajednica, zaključenog 30.09.2014. godine u Sarajevu, raspisuje:

JAVNI POZIV
za finansiranje najboljih omladinskih start-up biznisa

Objavljuje se Javni poziv za finansiranje najboljih omladinskih start-up biznisa čiji ciljevi su probuditi poduzetnički duh među mladima, motivisati mlade kreativne pojedince sa inovativnim i provodivim poslovnim idejama da realiziraju svoje ideje na području općine Bosanska Krupa, provođenje obuka o procesu stvaranja novih poslovnih mogućnosti i omogućiti mladima pokretanje vlastitog biznisa.

Ko i kakva ideja se može prijaviti?

Sredstva iz Budžeta Općine Bosanska Krupa dodjeljuju se za poslovne ideje koje će se realizirati na području Općine Bosanska Krupa punoljetnim fizičkim licima sa prebivalištem na području općine Bosanska Krupa do navršenih 35 godina starosti, pojedinačno ili u grupi/timu, koji se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao poduzetnici. Uz biznis plan, mladi mogu obraditi ideje u svim djelatnostima pod uslovom da se biznis realizuje na području općine Bosanka Krupa.
Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više osoba. Jedan tim, odnosno samostalni podnosilac, ne moze prijaviti više biznis ideja. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog tima. Odgovornost za orginalnost poslovne ideje je isključivo na podnosiocu ideje.

Podnosioci prijava koji su u posljednje tri godine (2019, 2020 i 2021. godini) dobili sredstva od Općine Bosanska Krupa za pokretanje vlastitog biznisa, a isti se pokazao da nije održiv, odnosno biznis nije opstao na tržištu i podnosioci koji nisu opravdali sredstva sa prethodnih javnih poziva, nemaju pravo učešća.

(Kakva ideja se ne može obraditi kroz biznis plan?)

Biznis ideje koje se ne mogu finansirati iz Javnog poziva i koje neće biti uzete u razmatranje su:
1. Osoba/e već posjeduje registriran biznis za koji traži sredstva iz javnog poziva
2. Biznis čije djelovanje, proizvodi ili usluge znatno štete životnoj sredini
3. Biznis koji se bavi proizvodnjom, prodajom ili prerađevinom duhana
4. Biznis koji se bavi proizvodnjom ili prodajom alkoholnih pića ili artikala sa sadržajem alkohola
5. Biznis koji pruža usluge uživanja nargile
6. Biznis koji se bavi proizvodnjom ili prodajom oružja i municije
7. Biznis koji se bavi neetičnim i riskantnim djelatnostima poput kriptovaluta, alternativne metode liječenja, kockanje, proricanje budućnosti i slično.

Šta se finansira Javnim pozivom?

Općina Bosanska Krupa će osigurati finansiranje za uspješno ocijenjen biznis plan i to:
• troškove registracije firme,
• dio ili u cjelosti troškove zakupnine prostora do visine odobrenih sredstava,
• dio ili u cjelosti trošak zdravstvenog i penzionog osiguranja u prvoj godini obavljanja djelatnosti,
• dio ili u cjelosti troškove uređenja i opremanja poslovnog prostora do visine odobrenih sredstava,
• dio ili u cjelosti troškove nabavke opreme, mašina, alata koji moraju biti novi do visine odobrenih sredstava.
Ukupni fond za finansiranje omladinskih start – up biznisa iznosi 10.000,00 KM. Podnosiocu prijave može biti odobren iznos sredstava do 5.000,00 KM. Isti su dužni naznačiti u svom biznis planu iznos traženih sredstava sa naznakom za koje stavke (pojedinačno opisati stavke) su sredstva potrebna i tačan iznos sredstava.

Način podnošenja prijave

Biznis ideju kojom se vrši prijava potrebno je popuniti zajedno prema originalnom obrascu prijave čija forma je sastavni dio Javnog poziva i koja se može naći u elektronskoj formi na web stranici Općine Bosanska Krupa.

Svaka prijava treba da se sastoji od slijedećih obaveznih dokumenata:

1. Popunjen prijavni obrazac u zadanoj formi u skladu s Javnim pozivom i uputama,
2. CIPS prijava prebivališta podnosioca/svih članova tima,
3. Kratka biografija podnosioca/podnosilaca prijave
4. Dokaz o nezaposlenosti ( ako je osoba/e nezaposlena)
5. Dokaz o radnom iskustvu koje se odnosi na biznis ideju ( ako postoji kod osoba/e) – ovjerena kopija ili orginal
6. Diploma o završenom stepenu obrazovanja koje se odnosi na biznis ideju ( ako postoji kod osoba/e) – ovjerena kopija ili orginal

Popunjen prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom mora biti kompletan da bi bio uzet u razmatranje. Prijave koje nisu kompletno popunjene, prijave koje nisu popunjene istinitim informacijama, prijave koje sadrže nelogične i neozbiljne odgovore i koje ne sadrže zahtjevanu dokumentaciju, biti će odbačene i neće biti predmet daljnjeg razmatranja. Prijave moraju biti popunjene u elektronskoj formi ili plavom hemijskom olovkom. Prijave se popunjavaju na način da se zadovolje upute date u Javnom pozivu i prijavnom obrascu, a tabelarni primjeri dati u prijavnom obrascu su vodilja podnosiocu/podnosiocima biznis ideje, te mogu biti proširivani i prilagođeni s potrebnim informacijama.

Prijava zajedno sa pratećom dokumentacijom se predaje u zatvorenoj koverti putem pošte ili lično na adresu:
Općina Bosanska Krupa
Terzića bb 77240 Bosanska Krupa
sa naznakom:”Ne otvarati – Prijava na Javni poziv za finansiranje najboljeg omladinskog start-up biznisa”

Javni poziv traje 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, službenoj web stranici i oglasnim tablama Općine, a Služba za opću upravu i društvene djelatnosti će organizirati i provesti obuku sa zainteresiranim kandidatima kako popuniti prijavni obrazac, biznis plan i o svemu onome što je bitno za pokretanje vlastitog start up biznisa u općinskim prostorijama 21.03.2022. godine u 11.00 h.

Sa svim odabranim podnosiocima prijava će se potpisati ugovor kojim će se definisati prava i obaveze Općine Bosanska Krupa kao Davaoca sredstava i izabranog kandidata kao Korisnika sredstava. Korisnik sredstava je dužan u roku od 6 (šest) mjeseci od dana uplate sredstava registrovati se u onom obliku koji je naveo u prijavnom obrascu, kao i utrošiti sva doznačena sredstva onako kako je to naznačeno u prijavnom obrascu koji je sastavni dio ugovora.

Kontakt informacije:
Sabahudin Dizdarević – stručni saradnik za rad s mladima i nevladinim organizacijama
Tel: ++387 37 961-460
E-mail: sabo.dizdar@gmail.com

Preuzmite Prijavni obrazac za start up