Obavijest

Obavještavaju se porodilje koje su se porodile u 2017. godini, počev od 1. januara, a koje imaju prebivalište/boravište u Bosanskoj Krupi i u momentu poroda nisu bili zaposleni ni ona ni otac djeteta, da na osnovu Pravilnika usvojenog u julu ove godine ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć.
Obrazac zahtjeva za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i sve ostale informacije o potrebnoj dokumentaciji mogu se dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Bosanska Krupa.