Odluka o izboru najpovoljnijge ponuđača u predmetu nabavke radova-LOT1-Rehabilitacija puta prema groblju u Velikom Radiću –Faza II, Bosanska Krupa i LOT 2-Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta „R404 a-Zalin“ od 28m-P33-13m

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- LOT 1 Radić i LOt 2 Zalin