Obavijest – Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksa

Obavještavamo Vas da je Gradsko vijeće grada Bosanska Krupa na VII (sedmoj) redovnoj sjednici Gradskog vijeća, održanoj dana, 28.10.2022.godine usvojilo Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksa i isti je objavljena u „Službenom glasniku grada Bosanska Krupa“ broj:11/22.

Ovim izmjenama i dopunom Odluke je određeno da je obveznik plaćanja takse svako pravno ili fizičko lice (registrirano u nadležnoj gradskoj službi, kod nadležnog ministarstva ili nadležnog suda), koje ima istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim prostorijama i objektima kojim se označava da ista obavljaju djelatnost ili zanimanje u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksa broj:01-02-392-3-1/22 od 28.10.2022 i obrazac za tarifni broj:1 su objavljeni u „Službenom glasniku grada Bosanska Krupa“ broj:11/22 i dostupni su na web stranici grada Bosanska Krupa.

Također, uplata se vrši u ukupnom godišnjem iznosu na depozitni račun grada Bosanska Krupa broj:3380002200041552, sa naznakom vrste prihoda 722 321 i grad 008.

S poštovanjem!

Obrasci za takse

GRADONAČELNIK
Armin Halitović s.r.