Potpisan Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i svih drugih oblika eksploatacije djece u gradu Bosanska Krupa

U Gradskoj upravi grada Bosanska Krupa potpisan je multisektorski Protokol o prevenciji i postupanju u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u gradu Bosanska Krupa. Potpisivanje ovog protokola predstavlja ključan korak ka zaštiti prava djece i suzbijanju njihove ranjivosti, te pokazuje posvećenost lokalne zajednice u zaštiti najranjivijih članova društva, osiguravajući da svako dijete ima pravo na sigurno i bezbjedno djetinjstvo.

Cilj potpisanog Protokola je unapređenje dobrobiti djece u gradu Bosanska Krupa preveniranjem okolnosti i situacija koje mogu dijete dovesti u rizik od prosjačenja i drugih oblika eksploatacije, te osigurati pravovremen, multisektoralan i multidisciplinaran postupak koji obezbjeđuje djetetu žrtvi sveobuhvatnu i adekvatnu zaštitu i reintegraciju. On omogućava uspostavljanje jasnih procedura i saradnje između relevantnih institucija, čime se osigurava brza i efikasna intervencija.

Potpisnici ovog multisektorskog Protokola su Grad Bosanska Krupa, JU Centar za socijalni rad Bosanska Krupa, Policijska stanica Bosanska Krupa, ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa, JU „Dječije obdanište i dom učenika“, JU „Prva osnovna škola“, JU „Druga osnovna škola“, JU OŠ „Jezerski“, JU OŠ „Otoka“, JU Opća gimnazija „Bosanska Krupa“ i JU MSŠ „Safet Krupić.

Izrada Protokola u gradu Bosanska Krupa podržana je kroz Program zaštite ljudskih prava USAID/INSPIRE, u okviu projekta „Lokalni operativni referalni kapaciteti u borbi protiv trgovine ljudima“ (LORKA), koji implementira Udruženje „Zemlja djece u BiH“ u partnerstvu sa organizacijom „Naša djeca“ Sarajevo. Potpisivanjem ovog Protokola, grad Bosanska Krupa se pridružio porodici od 37 gradova/općina u Bosni i Hercegovini koje su u prethodnom periodu razvijale, usvojile i trenutno primjenjuju ovaj dokument u praksi.

Kabinet gradonačelnika Bosanske Krupe