Potpisan sporazum za realizaciju programa omladinskih start-up biznisa

Danas je u Sarajevu između načelnika Općine Bosanska Krupa Armina Halitovića i izvršnog direktora Instituta za razvoj mladih KULT Jasmina Bešića potpisan sporazum za realizaciju programa omladinskih start-up biznisa finansiranih od strane lokalnih zajednica. Time je Općina Bosanska Krupa izrazila spremnost da uspostavi i uvede održiv instrument podrške za mlade preduzetnike/ce finansiranjem start-up biznisa.

Bosanska Krupa je jedna od devet općina u Bosni i Hercegovini koju je Institut za razvoj mladih KULT odabrao za partnera u provođenju pomenutog programa. Inicijativa podrazumijeva program koji će se sastojati od fonda za samozapošljavanje u iznosu od najmanje tri hiljade KM kojeg za pokretanje barem jednog malog biznisa u lokalnoj zajednici obezbjeđuje Općina.

Projekt za ciljeve ima poboljšanje i jačanje mehanizma podrške omladinskom preduzetništvu u lokalnim zajednicama, otvaranje novih radnih mjesta dodjeljivanjem finansijskih sredstava i pružanjem savjetodavne podrške mladim preduzetnicima pri pokretanju start-up biznisa, te omogućavanje volonterskog angažmana određenom broju mladih u svrhu ličnog usavršavanja.

Kroz izradu i distribuiranje modela finansiranja omladinskih start-up biznisa jačat će se institucionalni okvir podrške mladim preduzetnicima na lokalnom nivou. Model na kojem Institut za razvoj mladih KULT radi u saradnji s općinama prestavlja detaljnu publikaciju koja opisuje sve potrebne korake, od donošenja odluke o dodjeli sredstava iz budžetske stavke za mlade, do monitoringa i evaluacije pokrenutih biznisa.

U svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva, Institut za razvoj mladih KULT općinama će pružiti profesionalnu i tehničku podršku u objavljivanju javnog poziva, odabiru biznis plana i monitoringa implementacije. U saradnji s općinama razvit će se kriteriji za odabir i finansiranje start‐up biznisa, te formirati komisije za procjenu koje će uključivati predstavnike lokalne samouprave, privredni sektor i organizacije civilnog društva.

Projektom se želi doprinijeti ekonomskom razvoju lokalnih zajednica i rješavanju pitanja nezaposlenosti u BiH, s posebnim naglaskom na mlade kao kategoriju stanovništva kojoj su finansijska podrška i drugi vidovi potpore neophodni za puno učešće u ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, te čije je konkurentske sposobnosti potrebno jačati kako bi se osigurala integracija mlade radne snage u tržište rada i savremene ekonomske tokove.