Potpisan ugovor za izgradnju glavnog cjevovoda Mašinovići prema Pištalinama

Danas je između načelnika Općine Bosanska Krupa Armina Halitovića i direktora firme I-KOMIĆ potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji glavnog/sekundarnog cjevovoda Mašinovići (Jezerski) prema Pištalinama.

 

Nekoliko posljednjih godina, zavisno od finansijskih sredstava i iskazane želje i potrebe mještana, vrše se radovi na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u Jezerskom, Mahmić Selu i Pištalinama. I u ovoj godini se izvode radovi, potpisano je nekoliko ugovora koji se odnose na nabavku materijala i izvođenje radova. Posljednji u nizu je ugovor za izgradnju cjevovoda Mašinovići prema naselju Pištaline.

 

„U ovoj godini smo potpisali pet ugovora koji se tiču ovog vodovoda. Njihova vrijednost je oko 200 hiljada KM. U toku su radovi koji će uskoro rezultirati sa još 9 kilometara sekundarne mreže. Radi se mreža za naselje Stari grad u Jezerskom koja će kada se okonča stvoriti uslove za napajanje pitkom vodom domaćinstava i u drugim zaseocima poput Selimagića, Rudina, Gušića, Kosa. Radovi imaju svoj kontinuitet, a najvažnije je da su pri kraju“, ističe načelnik Armin Halitović.

 

Sredstva za izgradnju cjevovoda Mašinovići u iznosu od 21.095,69 KM Općina Bosanska Krupa je osigurala iz vlastitog budžeta. Rok za završetak radova je 60 radnih dana.

 

Inače, vodovod za Pištaline, Jezerski, Mahmić Selo i dio Ljusine u bosanskokrupskoj općini dug je oko 24 kilometra. Radovi na iskopima, postavljanju cijevi, rezervoarima i prepumpnim stanicama završeni su prije nekoliko godina. Finansirani su sredstvima Svjetske banke kod koje se pod povoljnim uslovima zadužilo Javno komunalno preduzeće „10. Juli“. U primarnu mrežu investirano je 3.500.000 konvertibilnih maraka.

 

Pomenuti vodovod je jedan od najznačajnijih i najskupljih infrastrukturnih projekata u poratnom vremenu. I nije jedini koji se proteklih godina gradio. Osim ovoga izgrađena su još dva vodovoda čime je omogućeno da skoro kompletna općina Bosanska Krupa bude obuhvaćena pitkom i zdravstveno kontroliranom vodom.

 

Kabinet načelnika Općine Bosanska Krupa