POZIV za iskazivanje interesa za zasnivanje zasada lješnjaka

U okviru Projekta razvoja ruralnog poslovanja IFAD koji građanima slabijeg materijalnog stanja naročito ženama i mladima pruža podršku u ostvarivanju prihoda kroz komercijalno bavljenje poljoprivredom, .ponuđeno je zasnivanje zasada lješnjaka na bazi sufinansiranja u iznosu od 40 % od strane IFAD-a. a 60 % od strane korisnika

Minimalna površina zasada je tri dunuma sa minimalno 210 sadnica lješnjaka..
Start paket uključuje sadni materijal, mineralna đubriva i zaštitna sredstva, cijena paketa iznosi 2.384,50 KM. a učešće korinsika je 1.430,70 KM.
Nabavka paketa bi bila izvršena preko Udruženja Nugat.

Općina treba da sačini evidenciju o zainteresiranosti koja će služiti za planiranje narednih postupaka i aktivnosti.

Pozivaju se građani koji su zainteresirani za zasnivanje zasada lješnjaka na navedenom principu učešća u troškovima nabavke, da se prijave u Općinu do 15. 3. 2020. godine.

Prijava se vrši na obrascu koji se može preuzeti na Info pultu Općine.