Promocija projekata Omladinske banke: U realizaciju ideja mladih u Bosanskoj Krupi u ovoj godini uloženo 50 hiljada KM

U bosanskokrupskom Domu kulture je organizovana prezentacija uspješno realizovanih projekata kroz program „Omladinska banka Bosanska Krupa“ u 2020. godini. Prezentaciji su prisustvovali načelnik Općine Armin Halitović, direktor programa iz Fondacije Mozaik Željko Pauković, članovi i članice odbora i neformalnih grupa. Sa 34 realizirana projekta „Omladinska banka Bosanska Krupa“ i ove je godine najuspješnija u BiH.

Na konkurse za projekte mladih u okviru programa „Omladinska banka“ ove godine pristiglo je 39 prijava. Nakon selekcije odobrena su 34 projekta čiji su ciljevi unapređenje turizma, kulture, sporta, obrazovanja, općenito uslova za život mladih u Bosanskoj Krupi.

„Ovo su projekti koji doprinose da se želje, ambicije i ideje mladih na kraju i ostvare. Pokrili smo širok dijapazon aktivnosti, prvenstveno možemo govoriti o projektima koji su imali za cilj unapređenje kulture, razvoj sporta, unapređenje infrastrukture kako u školama tako i kada su u pitanju isključene grupe kao što su recimo romska populacija, djeca bez roditeljskog staranja i sl.“, kaže koordinatorica Omladinske banke Bosanska Krupa Melisa Ćehić.

Ukupna vrijednost realizovanih projekata je 49.872 KM, od čega je 19.531 KM obezbijeđeno kao doprinos grupa iz zajednice, a sa 30.341 KM su podržani iz fonda Omladinske banke Bosanska Krupa koji obezbjeđuju Općina Bosanska Krupa iz svog budžeta (17.394 KM) i Fondacija Mozaik putem donatora (12.946 KM).

„Možemo biti zadovoljni sa brojem projakata, uloženim sredstvima, prije svega jer su mladi zainteresovani za projekte koji su potrebni njima i njihovom okruženju. I to je neki zalog za budućnost jer kada nauče pisati projekte vjerovatno će lakše raditi mnoge stvari u budućnosti. Omladinska banka će i dalje imati podršku, nešto što je dobro, što je prvo, ne mijenja se“, ističe načelnik Općine Armin Halitović.

Prezentacija rezultata je iskorištena i za dodjelu priznanja. Zahvalnice i plakete za doprinos razvoju „Omladinske banke Bosanska Krupa“ direktor programa Željko Pauković dodijelio je načelniku Arminu Halitoviću i njegovim saradnicima, najaktivnijim članicama i članovima odbora Omladinske banke Bosanska Krupa, te ostalima koji su na bilo koji način doprinijeli realizaciji projekata neformalnih grupa mladih.

„Omladinska banka Bosanska Krupa je najbolja ove godine po broju projekata u BiH, stvarno sam ponosan. Za sve ove godine gradila je svoj identitet u lokalnoj zajednici, povjerenje kod mladih ljudi, spremnost da odgovore na potrebe zajednice. Ovo je program koji govori o snazi mladih, o njihovoj spremnosti da uz podrške lokalne samouprave urade konkretne i kvalitetne stvari”, kaže direktor Pauković.

Vrijedi istaknuti da su bosanskokrupski omladinci u proteklih osam godina, koliko je na prostoru Bosanske Krupe prisutan program, realizirali 130 projekata čija vrijednost iznosi skoro 340 hiljada maraka. Općina Bosanska Krupa je od tog iznosa iz budžeta izdvojila 106 hiljada, Fondacija Mozaik 73 hiljade, dok su doprinosi neformalnih grupa vrijedni 160 hiljada maraka. U prošloj godini je realiziran i jedan mikrobiznis koji je podržan sa 2 hiljade KM.