Održana 38. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa

Danas je održana 38. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu bilo je 13 tačaka koje se između ostalog odnose na izmjene i dopune budžeta za ovu godinu, zamjenu postojećih rasvjetnih tijela javne rasvjete LED svjetiljkama, izmjenu i dopunu programa subvencioniranja dijela troškova komunalnih usluga za socijalno ugrožene kategorije, plan zimske službe, akte koji se tiču pojedinih preduzeća i ustanova u Bosanskoj Krupi.

Opširnije

Javni poziv za raspodjelu sredstava za podršku privrednim subjektima za 2020. god Općina Bosanska Krupa

Općina Bosanska Krupa, na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (Službeni glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/17), člana 142. Odluke o izvršavanju Budžeta općine Bosanska Krupa za 2020. godinu (Službeni glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/19), člana 11. stav 3. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku privrednim subjektima planiranih Budžetom Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu, objavljuje:

JAVNI POZIV

za raspodjelu sredstava za podršku privrednim subjektima
za 2020. godinu Općina Bosanska Krupa

Opširnije

OBJAVLJEN JAVNI POZIV: Općina Bosanska Krupa (su)finansira projekte NVO

Općina Bosanska Krupa je objavila Javni poziv za (su)finansiranje projekata NVO u 2020. godini. Grant za ovu namjenu uvećan je duplo u odnosu na prošlu godinu i iznosi 20 hiljada KM. Poziv je otvoren 15 dana, dakle do 10. februara (ponedjeljak).

Pravo predlaganja projekata po javnom pozivu imaju udruženja i druge nevladine organizacije registrovane u BiH, sa sjedištem na teritoriji općine Bosanska Krupa, čiji će se projekti realizirati na području Bosanske Krupe u budžetskoj 2020. godini, a odnose se na oblasti: ljudska prava i prava djeteta; jačanje demokracije; zapošljavanje; socijalna sigurnost i zdravstvena zaštita; obrazovanje; kultura i sport.

Opširnije

Javni poziv za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na osnovu člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – Prečišćeni tekst 1 (Sl. glasnik općine Bosanska Krupa broj: 10/17), člana 107. Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2020. godinu (Sl. glasnik Općine Bosanska Krupa broj: 10/19) i člana 5. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Granta za mlade broj: 08-11-530/20 od 23.1.2020. godine raspisuje:

JAVNI POZIV
za su/finansiranje projekata iz Granta za mlade

Opširnije

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 14/17) Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, objavljuje:

JAVNI OGLAS
za prijem namještenika na neodređeno vrijeme
u Jedinstveni općinski organ uprave općine Bosanska Krupa

I. Naziv radnog mjesta i broj izvršilaca

01. Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Referent dostavljač …………………………………1 (jedan) izvršilac

Opširnije