Bosanska Krupa-grad malih sajmova

U okviru projekta „Bosanska Krupa – grad malih sajmova“, koji je izgrađen od strane Lokalne akcione grupe Una – Sana, prošle je godine održano četiri sajma i to: Sajam knjiga, Sajam ljekovitog bilja, Sajam organske proizvodnje, te Sajam meda. Budući da Općina Bosanska Krupa daljnji razvoj i prepoznaje u unapređenje turizma, ove godine će organizovati … Opširnije