Konačna lista pravnih i fizičkih lica koja su ostvarila pravo na novčanu podršku po javnom pozivu za podršku subjektima male privrede

Na osnovu člana 8. Programa podrške subjektima male privrede koji su pogođeni posljedicama izazvanih pandemijom COVID-19 za održavanje tekuće likvidnosti i očuvanje radnih mjesta (u daljem tekstu: Program), broj: 01-11-7-5798/20 od 14.9.2020. godine, nakon rješavanja po uloženim prigovorima, Općinski načelnik Općine Bosanska Krupa, donosi

KONAČNU LISTU
pravnih i fizičkih lica koja su ostvarila pravo na novčanu podršku po
javnom pozivu za podršku subjektima male privrede

R.rb. Podnosilac zahtjeva Sjedište  Procent pada prihoda
1 TD “UNA DISCOVERY PRO-GUIDES” Unska bb, Bosanska Krupa 87,42
2 Doo “IGV-H” Jezerski bb, Bosanska Krupa 68
3 OPR, vl. Redžić Izet 101. Muslimanska 22, Bosanska Krupa 61,28
4 UR BUFFET “LOVAČKI DOM-Otoka” Čaršija bb, Bosanska Otoka 60,89
5 TR “A.L.E.” Vl. Šarić Emina Ul. Kolodvorska bb, Bosanska Krupa 60
6 DOO “CNC HADŽIĆ-CENTAR ZA OBRADU METALA” Bosanska bb, Bosanska Krupa 58,92
7 UR “Ada” Harambašić Rukija Ul. Šehidsk bb, Bosanska Krupa 56
8 d.o.o.”MARVEL” Trg Alije Izetbegovića, Bosanska Krupa 54
9 d.o.o. NK “SLOGA 1922” Čaršija bb, Otoka 53,85
10 TR “AS-PAŠALIĆ” Kolodvroska bb, Bosanska Krupa 53
11 UR “RB” Vl. Dizdarević Mirsada Ul. Sokak bb, Bos Krupa 52,58
12 UR CAFE BAR-DISCO CLUB “EKI” Vl. Balićevac Arijana Ul. Patriotske lige, Bosanska Krupa 51,87
13 Doo “BA&HAM” Vranjska bb, Bosanska Krupa 51,51
14 TR “ZLATAR”-Lipovača Senija Ul. Stari grad bb, Bosanska Krupa 51,27
15 Specijalizirana trgovačka radnja “KRUPIĆ” Stari grad bb, Bsanska Krupa 51,03
16 OBRT TAKSI PREVOZ”H. KALTAK” Aleja Zlatnih ljiljana BB, Bosanska Krupa 50
17 OSO sa zubotehničkim labaratorijem dr. Mesud Kabiljagić Maršala Tita bb, Bosanska Krupa 49,34
18 T.R.”HAYAL” Ul. Šehidska bb, Bosanska Krupa 48,37
19 TR “MERSI” Vl. Šertović Mersihad Ul. Generala Mirsada Sedića bb; Bosanska Krupa 48,3
20 TR “EKSKLUZIV” 511. Sbbr. bb, Bosanska Krupa 48
21 doo “HASA” Bihaćka bb, Bosanska Krupa 47,46
22 S.D.AUTO-ŠKOLA”JASMIN-UNA” Vl. Čaušević Indira Ul. Generala Mirsada Sedića bb, Bosanska Krupa 47,04
23 ACMA d.o.o. Ljusina bb, Bosanska Krupa 46
24 d.o.o. “AUTOMAG” Ul. Unska bb, Bos,Krupa 46
25 T.R. BUTIK”BE-HA-R” Ul. 511. Sbbr. bb,Bosanska Krupa 45,94
26 Notar Mesić Mirsad Aleja zlatnih ljiljana 54, Bosanska Krupa 45,37
27 UR “Legal” Vl.Velić Bekir Jezerski bb, Bosanska Krupa 45,23
28 d.o.o. “KARIN&MUJO POKALI” Branilaca grada 4, Bosanska Krupa 44,81
29 D.o.o. “GEODETIK-X” Patriotske lige bb, Bosanska Krupa 44,61
30 d.o.o.”SOLAR” Ul. 5 Korpusa bb, Bosanska Krupa 43,53
31 UR “JANJETINA KOD MUJE” Kolodvorska bb, Bosanska Krupa 43,44
32 d.o.o.”HIRR96″ Maršala Tita bb, Bosanska Krupa 42,72
33 OFR”SUVADA” Čaršija bb ,Bosanska Otoka 42,23
34 D.O.O. “PAŠALIĆ OPTICS” Aleja Zlatnih ljiljana 15, Bosanska Krupa 42
35 TR “LALA” Čaršija 16, Bosanska Otoka 40,87
36 TR”NOVA” Novo naselje bb, Bosanska Otoka 40,82
37 D.O.O. “VELIĆ KOP” Mahmić Selo bb, Bosanska Krupa 40,09
38 Obrtnička frizerska radnja”AneLA” Vl.Hodžić Hasija Ul. Čaršija bb, Otoka 40,01
39 d.o.o.”STARS COMPANY” Ul. 511. Sbbr. bb, Bosanska Krupa 39
40 DOO “ELEKTRO-OBNOVA-PAŠALIĆ” Aleja Zlatnih ljiljana 15, Bosanska Krupa 36,66
41 “ZEMZEM” TR-BUTIK 511. Slavne bbr., Bosanska Krupa 36,52
42 d.o.o. “ZLATNO KLASJE” Patriotske lige bb, Bosanska Krupa 35,66
43 UR RESTORAN “KOD SEJE” Ljusina bb, Bosanska Krupa 34,76
44 DOO “ALDŽA&ELVIS” Bužimski put bb, Bosanska Otoka 34,23
45 OBRT MESARSKA RADNJA “VELIĆ” 511. Sbbr. bb, Bosanska Krupa 34,23
46 SD “AZRA” PRŽIONICA KAFE Sokak 52, Bosanska Krupa 34,20
47 UR CAFFE BAR “CAPPY” Ul.511. Sbbr. bb, Bosanska Krupa 34,18
48 TR “ESO” 511. Slavne bbr. bb, Bosanska Krupa 34
49 d.o.o.”STOP” Kolodvorska bb, Bosanska Krupa 33,88
50 TR “AIR” Novo naselje bb, Bosanska Otoka 32,16
51 DOO “BS-KOBRA”Bihać Otočkog bataljona bb, Bosanska Otoka 31,62
52 OAR “A-MEHANIK” Dana nezavisnosti  61, Bosanska Krupa 31,28
53 UR “AE-I” Ul. 503. Sbbr. bb, Bosanska Krupa 31,26
54 DOO “VIBOK BENZ” 511. Sbbr bb, Bosanska Krupa 31
55 OFR “HANO” Talić Hasnija Sokak bb, Bosanska Krupa 29,67
56 “HODŽIĆ INOX METAL BAU” d.o.o. Jezerski bb, Bosanska Krupa 29,66
57 UR Caffe-bar “No 6” Otočkih heroja, Bosanska Otoka 29,11
58 DOO “KADIĆ STAKLO”, Bosanska Krupa Ul. Bihaćka bb, Bosanska Krupa 29,09
59 TR “SECHOND SHOP-HANA” – Redžić Merima Ul. 503. Sbbr. bb, Bosanska Krupa 28,83
60 TR “EMS-MARKET” Jezerski bb, Bosanska Krupa 28,72
61 DOO “IZUDIN” Jezerski 76, Bosanska Krupa 28,67
62 Obrtnička frizerska radnja “STUDIO HAAR”Halilović Almir Ul. Sokak bb, Bos Krupa 28,15
63 UR Pizzeria “PALAZZO” Vl. Toroman Ilfad Ul. Međumostovi bb 28,05
64 D.o.o. “REDIAL EXPORT-IMPORT” Ul. Bihaćka 30, Bosanska Krupa 28
65 UR CAFFE- BAR “E4” Pazardžik 27, Bosanska Krupa 27,02
66 TR “KANURIĆ” Ul. 511. Sbbr. bb, Bosanska Krupa 27
67 DOO “IRFAN KADIĆ” 511. Sbbr bb, Bosanska Krupa 26,36
68 OAR”REMONT” Čaršija BB, Bosanska Otoka 25,51
69 TR “SAT” Ul. Stari grad bb, Bosanska Krupa 25,46
70 d.o.o. “H-SAAM” Vranjska bb, Bosanska Krupa 25,16
71 d.o.o.”TEXTIL MARKT” Ul. Patriotske lige 36 25
72 UR BUREGDŽINICA – “SENČI-A” – KARAIBRAHIMOVIĆ MIRALDO Kolodvorska bb, Bosanska Krupa 23,38
73 D.o.o.”KANURIĆ KOMERC” Jezerski 239, Bosanska Krupa 23,05
74 OKR “BEAUTY STUDIO ATELIER” Ul. Šehidska bb, Bosanska Krupa 23
75 SD “3A DESIGN” Badnjević Amir Ul. Sokak bb, Bos Krupa 22,76
76 d.o.o.”DASMIL” Jezerski bb, Bosanska Krupa 22,14
77 UR CAFFE- BAR “KRUP-GOLD” Patriotske lige bb, Bosanska Krupa 21,79
78 UR Bistro “SAJO” Lelić Rahila Prvomajska bb, Bosanska Krupa 21,46
79 OKR” BEAUTY BY ŠEJLA” Ul. Patriotske lige bb, Bosanska Krupa 21,13
80 UR BISTRO “ŠERTA” Ul . 5. Korpusa bb, Bosanska Krupa 20,24

Zaključno sa rednim brojem 80 (osamdeset).