Podrška Općine Bosanska Krupa: Neformalne grupe mladih potpisale ugovore o (su)finansiranju projekata

Načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović i predstavnici neformalnih grupa mladih danas su potpisani ugovore o (su)finansiranju projekata pristiglih putem javnog poziva. Vrijednost projekata, odnosno svih sedam ugovora iznosi sedam hiljada KM. I to je samo prvi krug, s obzirom da nisu utrošena predviđena sredstva za ovu namjenu uskoro će biti objavljen novi poziv.

Zahvaljujući sredstvima Općine Bosanska Krupa, mladi će ove godine u lokalnoj zajednici realizirati najmanje sedam projekata. Održat će se tradicionalne manifestacije, kreativne radionice za djecu i mlade, organizirati sportska takmičenja, poticati zdrav način života, ukazivati na važnost obrazovanja i edukacije.

Na javni poziv za mlade pristiglo je jedanaest prijava od kojih je sedam ispunilo uslove. Oni koji nisu imat će još jednu priliku. Bit će objavljen još jedan poziv za mlade kako bi se utrošila sredstva planirana budžetom Općine Bosanska Krupa.

„Nastavljamo podržavati formalne i neformalne grupe mladih, naravno i nevladine organizacije. Ovo je prva tura. Imali smo prijave koje su nekompletne i za njih će biti raspisan drugi poziv. Današnjih sedam hiljada će biti doznačene neformalnim grupama koje će zajedno sa nevladinim organizacijama sprovoditi projekte koje su i planirali“, istakao je načelnik Općine Bosanska Krupa Armin Halitović.

Ekologija, kultura, sport, društveni život, obrazovanje, socijalna zaštita, infrastruktura, samo su neke oblasti u kojima su podržani projekti.

„Realizacijom projekta „Biblioteka po našoj mjeri“ želimo stvoriti pozitivno okruženje za učenike, da ih što više privučemo i motivišemo da čitaju knjige, da koriste biblioteku“, kaže Esma Halilović, koordinator neformalne grupe SEA.

Pravo predlaganja projekata imala su sva udruženja mladih, kao i neformalne grupe mladih sa sjedištem na teritoriji općine Bosanska Krupa, čiji će se projekti realizirati na području Bosanske Krupe u budžetskoj 2021. godini. Aplikanti po objavljenom javnom pozivu mogli su prijaviti jedan ili više projekata. Maksimalan iznos sredstava za (su)finansiranje jednog projekta iznosio je 1.000,00 KM, a maksimalan iznos koji je moglo dobiti omladinsko udruženje, fondacija i neformalna grupa mladih iznosio je 2.000,00 KM.